Den oberoende rådgivaren har ditt bästa för ögonen, medan säljaren i första hand marknadsför egna eller andras produkter.

– Mitt främsta råd till blivande pensionärer är att tänka till innan de går i pension, alltså innan den första pensionsutbetalningen äger rum. När pensionsutbetalningarna väl inletts har man i allmänhet väldigt små möjligheter att ändra sin pension, säger Anders Kollberg, pensionsrådgivare på Kollberg & Enqvist i Stockholm.

Viktiga frågor inför pension

Vilken pension tar jag ut först, skall jag ha efterlevandeskydd, hur tar jag ut pensionen på ett skatteeffektivt sätt, hur stor blir min pension om jag tar ut den före eller efter 65 etc? För många känns det lugnande att genom rådgivning få koll sin pension och att göra upp en ekonomisk plan.

– Ytterligare ett gott råd är att anlita en erfaren och verkligt oberoende rådgivare. Rådgivare tar betalt för sina tjänster, medan säljare av pensionsprodukter istället får betalt via provision från fondbolagen och försäkringsbolag. Genom att anlita en oberoende rådgivare kan du vara säker på att få råd som verkligen baseras på dina behov, säger Anders Kollberg.