Tidsödande likvidation

 

Den som önskar avveckla sitt företag har säkert redan hört talas om så kallad frivillig likvidation, där ett aktiebolag löses upp efter det att skulderna betalats och överskottet fördelats mellan aktieägarna. En sådan likvidation måste ske tillsammans med en likvidator som i sin tur via Bolagsverket kallar på så kallade okända borgenärer i sex månader. Till detta kommer mycket administrativt arbete i kontakt med ansvariga myndigheter.

Det är inte helt okomplicerat med en likvidation.

– Det är inte helt okomplicerat med en likvidation, säger Torbjörn Nordberg, partner i Citadellet Bolagsservice AB. Framför allt tar det minst sju till åtta månader att få del av bolagets överskott om man bestämmer sig för att sköta likvidationen själv med hjälp av en anlitad likvidator.

Just därför har ytterligare ett alternativ, snabbavveckling, blivit allt mer vanligt bland företagare som önskar lägga ner sin verksamhet.

 

Ett snabbare alternativ

 

– Snabbavveckling är egentligen detsamma som likvidation. Skillnaden är att avvecklingen sker via ett företag som köper ditt företag av dig. Du erhåller pengar direkt i form av köpeskilling för företaget, förutsatt att all verksamhet är stängd och att företaget i stort sett bara existerar på pappret, säger han. 

Köparen sköter sedan de ekonomiska och juridiska delarna i likvidationen. Ägaren frigörs från såväl administrativ börda som all koppling till företaget. För de som väljer att pensionera sig utomlands gäller det ofta också att inte ha kvar någon väsentlig anknytning till Sverige som kan utgöra en källa för svensk skatt, till exempel ett svenskt företag.

Rent ekonomiskt blir det ingen skillnad mellan att göra en så kallad snabbavveckling eller att sköta likvidationen själv, säger Torbjörn Nordberg. Skillnaden ligger i den administrativa bördan och hur snabbt pengarna kan frigöras.

– I dag finns en rad stora och seriösa bolag med lång historia av företagslikvidationer som kan ge rätt stöd och råd. Genom att låta en professionell aktör sköta likvidationen avvecklas verksamheten på ett korrekt och säkert sätt, avslutar Torbjörn Nordberg.