Spanien har länge varit en populär destination för svenskar, både semesterfirare och bland de som väljer att kalla Spanien för sitt nya hem. Hela solkusten är populär, liksom Alicantekusten, Mallorca och förstås även Kanarieöarna, dit många som uppskattar värme året runt väljer att flytta.

Klokt att ta hjälp

Att köpa eller sälja en fastighet i Spanien, att sköta kontakter med spanska myndigheter eller hantera ett arvskifte kräver ofta språkkunskaper och kunskap om det spanska juridiska systemet. För att undvika överraskningar och oväntade konsekvenser är det därför klokt att ta hjälp av professionella advokater, gärna både i Sverige och i Spanien.

Juridisk hjälp krävs vid bostadsköp

– De vanligaste juridiska frågorna bland utlandsflyttande seniorer berör deklaration, testamente, arvsfrågor, skattefrågor med koppling till pensionen samt frågor kring köp av bostad i Spanien, säger Sonia Cubas, ledamot för Las Palmas Advokatsamfund.

De spanska lagarna och det spanska skattesystemet skiljer relativt mycket från de svenska motsvarigheterna

Även om både Sverige och Spanien är medlemmar i EU så skiljer sig de spanska lagarna och det spanska skattesystemet relativt mycket från de svenska motsvarigheterna. Den som funderar på att köpa boende i Spanien bör exempelvis vara medveten om att spanska mäklare endast matchar ihop köpare och säljare. Det är därför nödvändigt att ta hjälp av en advokat som är medlem i det spanska Advokatsamfundet för att avsluta affären.

När man köper boende i Spanien ska man även betala en överlåtelseskatt vars storlek varierar beroende på var i landet man bosätter sig. I Alicante är skattesatsen exempelvis tio procent, medan Kanarieöarna har landets lägsta fastighetsskatt, sex och en halv procent.

Lägre inkomstskatt i Spanien

– Att köpa hus eller lägenhet i Spanien kräver att samtliga köpehandlingar och andra dokument undertecknas i närvaro av en notarius publicus, som är utsedd av spanska staten. Såväl spanjorer som svenskar som köper boende i Spanien behöver dessutom hjälp av en advokat, som ansvarar för den relativt omfattande juridiska hanteringen som krävs. Räkna med att dessa kostnader motsvarar drygt 13 procent av köpeskillingen, säger Sonia Cubas.

Skattemässigt är tumregeln att svenskar som är bosatta i Spanien och saknar fast anknytning till Sverige även betalar skatt i Spanien. Den spanska inkomstskatten är ett par procent lägre än den svenska, vilket innebär att svenska pensionärer som är bosatta i Spanien generellt sett får mer pengar över i plånboken. Levnadsomkostnaderna är dessutom generellt sett lägre i Spanien.

Den spanska inkomstskatten är ett par procent lägre än den svenska

Ytterligare en fördel för dig som senior är att den spanska sjukvården är välrenommerad och överlag håller en hög kvalitet.

– Vi får många frågor angående testamenten och arvsskiften. I Sverige har efterlevande makar fri förfoganderätt över sin bortgångne makes egendom. I Spanien har efterlevande endast nyttjanderätt, vilket innebär att de exempelvis inte tillåts sälja ett hus som tillhört den avlidne. Många svenska seniorer väljer därför att specificera i sitt testamente att deras arvsskifte ska ske utifrån svensk lag, säger Sonia Cubas.