– Det bästa är att skapa konkurrens om bolaget vid en försäljning. Genom att låta marknaden vara med och bestämma priset blir det inte sällan mer pengar än man första anat, säger Björn Ogenstam, vd på BCMS Sweden.

 

Hundratals potentiella köpare

 

Genom en företagsmäklare kan prospektet nå ut till hundratals potentiella köpare,  vilket också bäddar för många deltagare vid budgivning. En mäklare med internationell bas kan också nå ut till köpare runt om i världen som kanske söker nya affärsmöjligheter eller ny kompetens i Sverige.

Företagsöverlåtelser passar i stort sett alla verksamheter.

Företagsöverlåtelser passar i stort sett alla verksamheter – oavsett produkt eller service och bransch – men en tumregel är att verksamheten måste kunna klara sig helt utan grundare och nuvarande ägare.

– Själva försäljningsprocessen brukar ta 10 månader men mitt råd är att börja förberedelserna två år innan, om inte tidigare. Genom att noggrant förbereda såväl verksamhet som prospektet inför försäljning kommer slutpriset också kunna maximeras, säger Björn Ogenstam.