I vår globaliserade och digitaliserade värld har fler svenskar än någonsin möjlighet att flytta utomlands och pensionera sig. Det finns idag cirka 660 000 svenskar som är bosatta i utlandet och under förra året betalade Pensionsmyndigheten ut pension till cirka 150 000 av dessa.

 

Hur ska man tänka?

 

Men hur ska man tänka? Är det bara att maximera soltimmarna och minimera skatten? Nja,  det är så mycket mer än de för oss svenskar så värdeladdade orden sol och skatt som är viktiga när du ska ta steget att flytta utomlands.

Jag vet för jag har gjort det flera gånger och har haft förmånen att ha bott i Asien och i flera länder i Europa.

Bra kommunikationer är viktiga när avstånden ökar

Min och min familjs erfarenhet är att det underlättar om du väljer ett land och en ort som det är enkelt att besöka och lika enkelt för dig och din familj att resa ”hem” ifrån för att kunna besöka släkt och vänner i Sverige vid högtider och under ”semestern”. Bra kommunikationer är viktiga när avstånden ökar om det för dig är centralt att vårda familjerelationerna med de som är kvar i Sverige.

 

Börja planera i god tid

 

Börja planera din utlandsflytt tidigt utifrån din familjesituation så att den blir hållbar. Sannolikt blir den ekonomiska effekten positiv med både lägre levnadsomkostnader och lägre skatt än den du/ni haft hemma. Men undersök fakta så du också kan se hur din ekonomi förändras svart på vitt.

Lunchservering i Portugal
Det är viktigt att känna av atmosfären i ett land innan du flyttar dit. Foto: Pixabay


 

Läs på om det land dit du planerar flytta, bo där ett tag på prov för att känna av atmosfären. Sedan är det viktigt att du tänker landsgränsöverskridande utifrån familjerätt som arv, testamente och framtida gåvor. Anlita experter med svensk anknytning för rådgivning i samband med fastighetsförvärv, skatter, försäkringar, bolagsetableringar och bankkontakter.

Om du, som många andra, vill starta ett utländskt investeringsbolag gäller det att vara ute i god tid.

När det gäller att välja land för din bankkontakt rekommenderar jag verkligen Luxemburg där jag själv är verksam. Luxemburg är ett finansiellt stabilt land och ingår  i EU och de flesta bankerna i landet kan hjälpa dig med olika former av finansiering, hantering av valutor och skräddarsy lösningar utifrån framtida investeringbehov. Flera av landets försäkringbolag har kapitalförsäkringslösningar som är anpassade efter det land du väljer att bosätta dig i. Om du, som många andra, vill starta ett utländskt investeringsbolag gäller det att vara ute i god tid. Dessa planer bör starta minst tolv till arton månader innan du tänker flytta.

Är det viktigt för dig med lokal banknärvaro? Många banker i Luxemburg besöker de vanligaste bosättningsländerna för att träffa sina kunder och följa upp hur ekonomin fungerar. Och de nya digitala banklösningarna gör att du inte har långt till din rådgivare oavsett var du geografiskt väljer att bosätta dig.

 

Vad är din inversteringshorisont?

 

Hur länge tänker du bo utomlands, vad är din investeringshorisont? Fem till tio år?

Tidshorisonten är viktig... Min och mina kollegors erfarenhet är att många har en för kort tidshorisont  – ofta fem år. Vi lever allt längre upp i åldrarna och behöver planera utifrån det. En tidshorisont på 20-25 år är mera realistisk.

Försök tänka bortom nuvarande ägandeform.

Kartlägg tillsammans med din bankkontakt dina finansiella och fasta tillgångar. Försök tänka bortom nuvarande ägandeform. Som bolag, pensionsförsäkring eller hur länge du tänker bo utomlands. Syftet med ditt kapital är normalt sett att det minst ska möta framtida åtaganden i form av utgifter och andra investeringsbehov.

Mitt råd är att ta hjälp av en finansiell rådgivare för att ta fram en långsiktig finansiell plan med en portföljsammansättning som möter dina behov av avkastning och trygghet lång tid framöver.

 

Sjukvård är en viktig fråga

 

Sjukvård är också en viktig fråga för många av våra kunder som flyttar utomlands. Kan jag få hjälp utomlands och vad kostar det?

Att flytta inom EU är väsentligt mycket enklare än att flytta till USA eller Asien. EU har lett till en harmonisering mellan medlemsländerna och Sveriges medlemskap betyder det att du har rätt att nyttja sjukvårdssystemet i det land du bor – inom EU.

Vad du behöver göra är att skriva in dig i landet och ansöka om att få ingå i skyddet som motsvarar det som Försäkringskassan ger i Sverige. Om du flyttar utanför EU så behöver du ofta själv ordna ditt sjukvårdsskydd  via en privat sjukvårdsförsäkring.

 

Allt fler flyttar utomlands

 

Allt fler flyttar utomlands. Det mest populära landet för oss svenskar att är Spanien. Men mellan åren 2009 och 2016 har antalet svenskar som flyttat till Portugal femdubblats. De kunder som bor där och som jag träffar regelbundet trivs mycket bra. Några av anledningarna till att de initialt valde Portugal var lägre beskattning och klimatet.

Som jag nämnde i början – sol och skatt är inte allt.

Som jag nämnde i början – sol och skatt är inte allt. Många av våra kunder har upptäckt fantastiska kulturer och hittat vänner för livet i sina nya länder. För ofta är det just det sociala som till slut blir avgörande för om vi svenskar väljer att stanna kvar i det nya landet eller flyttar hem igen.

Ni som står inför beslutet att flytta utomlands och genomföra ett av livets största äventyr önskar jag samma trevliga resa som jag själv gjort. Sedan är det ju aldrig fel om solen skiner också!