Det är viktigt att göra rätt från början för att undvika problem.

– En fastighetsaffär kan upplevas som mera byråkratisk än i Sverige, säger Jan E. Frydman, advokat och delägare på Ekenberg & Andersson Advokatbyrå.

Även en lägenhet betraktas som fast egendom

Men de olika momenten som man måste gå igenom gör att när affären väl är gjord har man också försäkrat sig om att man hanterat många risker och villkor. Det finns också andra skillnader. I Frankrike finns till exempel inte ”bostadsrätter” av svenskt slag, utan även en lägenhet betraktas som fast egendom. Det är särskilt viktigt att kontrollera fastighetens skick då avsättningar för reparationer saknas.

En bra mäklare

– Det finns några svenska mäklare som specialiserat sig på Rivieran och kan ofta hjälpa till med praktiska frågor, medan en advokat kan se till att man undviker juridiska fallgropar i fråga om hur transaktionen struktureras, skattefrågor med mera.

Ett fastighetsköp i Frankrike kräver till exempel normalt både ett ”föravtal” (där många av de viktigaste villkoren ingår) och ett ”slutligt avtal”, som görs av en notarie. Det kan ta några månader att genomföra transaktionen.

I Frankrike måste man använda sig av en notarie

– I Frankrike måste man använda sig av en notarie, berättar Thomas Ekenberg, advokat och delägare på Ekenberg & Andersson.

Notarien är viktig då denne, förutom hanterandet av själva avtalet, också kontrollerar ägarförhållanden, belåning, hur stadsplanen ser ut, om det finns servitut med mera.

Det är också viktigt att överväga bästa sättet att förvärva en fastighet på, till exempel om det ska ske direkt eller genom ett bolag. En annan viktig fråga är om fastighetsköpet påverkar var köparen anses bosatt skatterättsligt och familjerättsligt.