En cirkulär ekonomi syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det är ekonomiskt, tillverkade, mänskligt, socialt eller fysiskt. Förbättrade flöden av varor och tjänster säkerställs och produkter designas för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett kretslopp samt att produktion och transporter sker med förnyelsebara bränslen.

Produkter designas så att minsta möjliga går till spillo när produkten är uttjänt och det vi kastar bort kan gå tillbaka till producenten eller tillbaka till naturen, utan att naturen tar skada.

Cirkulär ekonomi - illustration