Ingrid Westman, vd, Friendly Building Ingrid

Vad är passivhus, nollenergihus, plusenergihus?

– Passivhus certifieras av Feby eller internationella IGPH. Husen har bra inomhusklimat och energiförbrukning på max 15 kWh/m2. Nollenergihus förbrukar lika många kWh/år för uppvärmning och tappvarmvatten som huset producerar, oftast med solceller. Plusenergihus är likt nollenergihus men producerar mer el än man förbrukar, överskottselen återanvänds. I framtiden tror jag på bättre batterier, så solelen lagras långt in på vintern utan att el köps.

Är det lönsamt?

– Ja, men avbetalningstiden kan diskuteras i evighet. Enligt mig är känslan att bo i hus som inte gör CO2-avtryck ovärderligt. Den som en gång satt in LED-lampor kan inte tänka sig att byta till energislösande lampor. Samma gäller för hus.

Har huset ett högre värde i framtiden?

– Idag är det få som köper bilar om bensinförbrukningen är hög, då andrahandsvärdet är lågt. Samma utveckling tror jag det blir för husmarknaden i framtiden. Ett hus ska stå i 50-100 år, troligen säljer inte de som bygger sin drömvilla förrän om tiotalet år, vilket kanske krävs innan marknaden förstår.

Robert Nordh, vd, Nordh Energy North

Är det verkligen lönsamt att installera solceller?

– En solcellsanläggning på 10Kw ger cirka 9 500kWh/år, elpriset styr hur lång återbetalningstiden blir, vilket normalt är cirka 15 år. Anläggningen håller i över 30 år, så en anläggning är sammantaget en lönsam investering. Överskottselen kan säljas till elbolagen, där du bör jämföra vem som har bäst avtal.

Hur bra är egentligen en solcellsanläggning?

– Med dagens teknik är solpaneler och växelriktarna från de större kända tillverkarna mycket driftsäkra och effektiva. Idag finns en djungel av solpaneler och det är svårt att veta vad som är bra. Ett råd är att köpa från kända tillverkare med bra garantier samt service och inte enbart gå på bra pris, då billig utrustning oftast är av äldre teknik.

Vilka olika solcellsanläggningar finns och vilken ska man köpa?

– Det finns olika varianter av solcellsanläggningar beroende på målet. Den vanligaste är den som kopplas direkt in i elnätet. En annan variant har batteribank, hybrid, där man prioriterar egenförsörjning då batteribanken ger el på kvällen. Den sista anläggningen har också batteribank, men ger en helt fristående strömförsörjning.

Susanna Hammarberg, försäljnings- och marknadschef, Mälarenergi AB Susanna

Jag funderar på att skaffa solceller. Är det något att satsa på?

– Absolut, att utvinna energi från solen är i högsta grad aktuellt! Miljöpåverkan är minimal och tekniken är idag så effektiv att solceller på allvar bidrar till energiförsörjningen. Dessutom är det en bra ekonomisk affär, eftersom återbetalningstiden för investeringen är cirka 10 år, medan livslängden på solcellerna är minst 25 år. 

Hur fungerar det om jag vill sälja den el jag inte använder själv?

– Genom att teckna ett produktionsavtal drar du nytta av varje kWh som dina solceller producerar. På Mälarenergi använder vi oss av nettodebitering, vilket innebär att vi ersätter dig med både spotpriset och dessutom ett värde motsvarande energiskatt och moms för den el du matar ut på elnätet. En sommarmånad med mycket produktion innebär det att vi blir skyldiga dig pengar, som du kan spara till vintern.

Hur gör jag?

– Titta på vilka olika typer av solcellspaket som finns. Väljer du ett från Mälarenergi så hjälper vi dig med allt du behöver för att komma igång. Vi erbjuder ett komplett solcellspaket inklusive montage och installation. Vill du välja en annan leverantör till dina solceller går det också bra – när installationen är färdig kontaktar du oss för att teckna ett produktionsavtal om du vill göra en bra affär.

Dominika Rydel, vd på Avanti System AB Dominnika

Vad är dagens problem inom branschen?

– Många fastighetsägare vill producera sin egen energi och minimera driftkostnaderna. Tyvärr blir fastighetsägare i vissa kommuner låsta till att välja fjärrvärme vid val av energisystem. Konkurrensen snedvrids och fastighetsägare missgynnas då de inte fritt kan välja det bäst lämpade energisystemet.

Tips att tänka på vid val av energisystem

– Fastighetsägare bör ur ett livscykelperspektiv utvärdera de tillgängliga alternativen. Geoenergi har ofta en större initial kostnad men besparingen syns redan från dag ett. Inom Geoenergi levereras både värme och kyla från ett och samma system där minst två tredjedelar av energin är gratis och förnybar.

Hur ser du på framtiden i branschen?

– Geoenergi är en hållbar och förnybar energikälla som växer i snabb takt. Statistik visar en tendens där installationer till större fastigheter ökar, och att villamarknaden blir mer stationär. Fastighetsägare som väljer en certifierad brunnsborrare, vilket ofta efterfrågas av tillståndsmyndighet, investerar i kvalitet. avanti