Skolan är erkänd för sina utbildningar inom traditionellt hantverk samt att arbeta på ett innovativt sätt med både traditionella och moderna tekniker och material.

Vi vill föra vidare kunskapen om det genuina hantverket.

- Vi vill föra vidare kunskapen om det genuina hantverket, hållbarhet och hög kvalitet till morgondagens nyproduktion. Tibro har en lång tradition inom tillverkning av möbler och inredningar och skolan arbetar ständigt i samverkan med näringslivet för att uppnå detta. B l a sitter näringslivet med som representanter i våra ledningsgrupper på skolan och tillsammans utvecklar vi utbildningarna efter arbetsmarknadens behov, berättar skolchef och verksamhetsledare Lina Warnby.  De två nya YH-utbildningarna ”Specialsnickare inom Möbel- och Inredningsindustrin” samt ”Möbeltekniker – Specialiserad Industritapetserare” är bra exempel på hur man tillsammans utvecklar Tibro till att fortsätta växa för en hållbar framtid.

 

 

Från idé till tillverkning

 

Utöver de grundläggande teknikerna inom de olika hantverksområdena får de studerande träna i att gå från idé till tillverkning, delta i specialuppdrag som prototyptillverkning, externa uppdrag och olika typer av projekt som t ex hur man exponerar sin produkt i utställningssammanhang. - Dessa projekt gör att alla våra YH-utbildningar samverkar, tillsammans bygger det upp en helhetsbild av hur arbeten inom branschen går till, oavsett om man vill utbilda sig till Förgyllare eller Projektkoordinator, säger Lina Warnby.

Hantverkscentrum i Tibro bedriver fl era olika utbildningsformer; YH-utbildning, YH Enstaka kurser, uppdragsutbildningar för företag och privatpersoner samt sommarkurser.