Ordet framtid förknippas ofta med ovanlig arkitektur, något högteknologiskt och färgen vitt. I verkligheten så kommer byggnaderna inte se så ovanliga ut, för vi bygger dem nu. Det är teknologin som kommer att vara den stora skillnaden. Om allt sedan blir vitt återstår att se. Vi är redan där då många av de visioner dotcom-eran talade om 1999 är realiserade. Det uppkopplade hemmet har blivit verklighet. Vi känner igen de femton år gamla visionerna, förutom på en punkt. Vi kunde inte föreställa oss hur den smarta telefonen skulle påverka våra liv.

Utvecklingen av ny teknik och vad den kan göra skapar förväntningar. Efter några år har förväntningarna nått alla i samhället. Det är där vi är nu. Framtidens byggnader som ska leva upp till nya visioner planeras, finansieras och produceras redan idag. De renoveringar av befintliga byggnader som görs har samma krav på sig.

För att möta förväntningarna krävs kunskap

Våra företag som jobbar i installatörsbranschen har redan krav på att möta den teknologi som skapar det fullt uppkopplade och energisnåla hemmet, sjukhuset, flygplatsen, cafeét, arbetsplatsen. Funktionskraven ökar parallellt med krav på valbarhet för god design och miljömässigt kloka lösningar som spar energi och reducerar driftskostnader. Inte samma lösning för alla utan med hög kundanpassning i allt. Vi kan sägas stå mitt i en tid när fastigheters funktion förväntas anpassas på samma sätt som en smart telefon förädlas med appar.

För att möta förväntningarna krävs kunskap. Installatörsföretagens medlemmar har det som krävs och framåt behöver vi synliggöra värdet av vår kompetens bättre. Framtidens fastigheter behöver installatörsföretag som ansvarar för helheten från de enklaste installationer till de mest IT-intensiva och automatiserade. Addera sedan designkrav där varje funktion är helt dold, samtidigt lätt åtkomlig för service och bygger på ett miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Vi behöver även ta ansvar för, och vårda välståndet i Sverige

Förväntningar och förhoppningar på det är anledningen till att Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen skapat Installatörsföretagen. Sverige behöver installatörer med säkrad kompetens för en grönare framtid där fastigheter kan mer. Vi behöver även ta ansvar för, och vårda välståndet i Sverige. Våra gemensamma förutsättningar styrs i slutänden av takten i den tekniska utvecklingen, den globala arbetsmarknaden och de förhoppningar det skapar där ute. Det är ingen lätt uppgift att få ihop alla utmaningar med allas förväntningar. Det är därför jag kanske har Sveriges mest inspirerande jobb just nu.

Jan Siezing,
vd Installatörsföretagen