Tre tips

  • Kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen via webbplatsen. Om du vill veta mer kan du kontakta inspektionen.
  • Läs konsumentinformationen på www.fmi.se. Där hittar du hittar informationsblad och filmer, bland annat om att anlita mäklare och budgivningsprocessen.
  • Som köpare är det viktigt att du undersöker bostaden ordentligt, gärna genom fackmän, för att slippa obehagliga överraskningar.

I dag är det en mycket het bostadsmarknad, framför allt i storstadsregionerna och speciellt när det gäller utbudet av bostadsrätter. Det är många som vill byta boende samtidigt som det kan finnas för få bostäder där man vill bo och där arbeten finns. Allt detta påverkar naturligtvis prisbilden.

Det är viktigt att mäklare marknadsför sina objekt utifrån de aktuella marknadsförutsättningarna

Jag konstaterar att skillnaden mellan utropspriset och slutpriset i många förmedlingar gjorda av fastighetsmäklare har kritiserats av bostadskonsumenterna. Antalet anmälningar av mäklare till Fastighetsmäklarinspektionen gällande s.k. lockpriser nådde en rekordnivå under 2015. Detta är naturligtvis inte bra ur förtroendesynpunkt.

Det är viktigt att mäklare marknadsför sina objekt utifrån de aktuella marknadsförutsättningarna. Statistik finns definitivt att tillgå och mäklaren har den expertkunskap som krävs för att kunna göra rimliga bedömningar. Jag tycker att det är viktigt att du noga analyserar dina egna behov innan du börjar leta efter ett nytt boende. Jag tror att det är bra om du tar reda på vilket ansvar du själv har vid en bostadsaffär.

Var noggrann

Om du ska sälja din bostad och anlita en fastighetsmäklare bör du först kontrollera att personen är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Jag anser att du bör kontakta två till tre mäklare för att jämföra deras olika erbjudanden och också få en bra känsla och förtroende för mäklaren. Har du speciella önskemål, se till att dessa kommer med i uppdragsavtalet. Var mycket noga när du läser igenom uppdragsavtalet för att veta vad som ingår i tjänsten och hur mäklarens provision beräknas. Du ska heller inte gå med på ett utropspris som ligger väsentligen under det pris du kan acceptera. Bli aldrig stressad till ett avslut om du inte är säker på att du vill genomföra bostadsaffären. 

Fråga också mäklaren om hur budgivningen går till

Som köpare har du undersökningsplikt. När du går på en visning var noga med att undersöka bostaden ordentligt. Läs objektsbeskrivningen noga. Om du köper en bostadsrätt; kontakta föreningen om kommande investeringar med mera. Jag tycker också att du ska ställa så många frågor du kan till mäklaren, som dock inte ansvarar för bostadens skick.

Fråga också mäklaren om hur budgivningen går till. Jag vill poängtera att ingenting är klart förrän såväl köpare som säljare har skrivit under köpekontraktet. Som säljare bestämmer du vem du vill sälja till. Ett gott råd är att du innan du bestämmer dig för att sälja eller köpa bostad läser informationen som finns på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats – www.fmi.se.

Mäklare har en förmedlingsroll

Genom att anlita en fastighetsmäklare får du tillgång till en expert som kan bistå med det mesta i en bostadsaffär. Som bostadskonsument handlar du inte varje dag och att det är en av de viktigaste affärerna du gör i ditt liv. Det kan vara svårt att själv ha de kunskaper som behövs för att genomföra bostadsaffären på ett bra sätt. En fastighetsmäklare ska ta till vara både säljarens och köparens intressen så att parterna blir nöjda. Men glöm inte att fastighetsmäklaren är en förmedlare och att själva bostadsaffären sker mellan parterna.

Lycka till med ditt boende!

Thomas Carter,
kommunikationsansvarig Fastighetsmäklarinspektionen

* Fastighetsmäklarinspektionen är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. Vi informerar också om god fastighetsmäklarsed.