Samtidigt är det många villaägare som förbiser vikten av ventilation när de ser över sin energiförbrukning och förbättrar husets klimatskal.

Ventilationen spelar stor roll för de boendes välbefinnande.

– Många villaägare investerar i förbättrad isolering, tätare fönster och andra åtgärder som kan minska energiförbrukningen. Man bör komma ihåg att även ventilationen spelar stor roll för de boendes välbefinnande och i förlängningen också för att huset ska kunna hållas i gott skick.

 

Värdet av bra ventilation

 

En väl anpassad ventilationslösning som är dimensionerad utifrån husets storlek och de boendes behov bidrar till ett bra inomhusklimat, säger Anders Nilsson, försäljningschef på Fresh och Pax. För drygt ett år sedan började vi att aktivt informera våra kunder om vikten och värdet av bra ventilation. Vi har lanserat en Klimatskola där vi utbildar medarbetare och återförsäljare för att öka kunskapen i ämnet hos våra kunder, fortsätter Anders.

Hans tips till villaägare med självdragsventilation är att installera minst en friskluftsventil per 25 kvadratmeter. I en villa på 150 kvadratmeter krävs alltså minst sex friskluftsventiler för en god luftkvalitet.