– Vårt motto är lära genom att göra. Vi vill att barn och unga ska bli engagerade, välmående och ansvarstagande människor och detta uppnås genom våra fyra H: huvud för kunskap, hjärta för medkänsla och förståelse av natur och andra, hand för att prova saker praktiskt och hälsa för välmående hos våra medlemmar men även djur och natur, förklarar Veronica Gisslar.  

Implementerar man detta i tidig ålder blir det en självklarhet att tänka i de banorna och det främjar samhället i stort.

– Barnen har möjlighet att förmedla det vidare till sina föräldrar och andra. Det ska omvandlas till ett naturligt tänk i allt man gör. 

Satsningar för ett större engagemangVeronica

I många av 4H-klubbsaktiviteterna lär sig barn om djur och natur på ett lustfyllt sätt, det blir en naturlig del i verksamheten som kommer med utgångspunkt från medlemmarnas intressen.

– Vi erbjuder flera olika verksamheter såsom 4H-klubbsaktiviteter, matskolor och djurläger. Senaste projektet är friluftsdagar i samarbete med skolor. Vi vill gärna att våra unga medlemmar sitter med i styrelsen. På det viset får de vara med och påverka på olika sätt. Det skapar ett större engagemang och blir till något positivt och inte till något påtvingat.