– Mitt vinintresse började tidigt. Jag satt gärna med de vuxna vid middagsbordet och blev fascinerad av vinet som en central del av samtalet, säger Jonathan Rex, ordförande i Akademiska Vinförbundet.

Jonathan Rex utvecklar sitt resonemang med vinet som en ledande del av samtal och samvaro.

– Matsalsbordet är den viktigaste möbeln i en bostad. Det är den främsta platsen för umgänge, där kreativiteten flödar och relationer byggs. Vinet är egentligen bara ett verktyg för att facilitera dessa möten och samtidigt göra dem så mycket bättre!

 

Mötesplats för likasinnade

 

Jonathan Rex var med och grundade Uppsala Akademiska Vinsällskap år 2015. Det var förbundets första lokalförening.

 – Efter att ha bott i Alsace och rest runt i franska vinregioner kände jag när jag kom tillbaka till studierna i Uppsala att jag saknade en mötesplats för vinintresserade studenter.

Idag finns förbundet på sex orter och har cirka 1000 medlemmar. Lokalföreningarna anordnar bland annat dryckesprovningar av alla möjliga slag, sociala aktiviteter och resor – härnäst till Toscana. Förbundets styrelse stöttar lokalföreningarna organisatoriskt, med IT-resurser, kontakter med mera.

 

Vindruvor och glas. Foto: Unsplash

 

Mer kunskap odlar en sund kultur

 

 – Det är ingen hemlighet att det konsumeras stora mängder alkohol på universiteten. En viktig del av visionen är därför att få folk att i första hand dricka bättre - inte mer. En viktig aspekt är att göra kunskapen lättillgänglig, och bryta ner föreställningar om att det är svårt att lära sig något om vin.

En viktig del av visionen är att få folk att dricka bättre - inte mer.

Genom att vara en plattform för yngre vuxna som intresserar sig för vin, skapas även en viktig grogrund och rekryteringsbas för hela branschen. Till våren lanseras även Akademiska Vindagarna - en vinmässa för studenter och studentmästerskap i vinprovning, vilket har mötts av stor entusiasm.

Jonathan Rex tror att en liberal syn på alkohol inte skadar och att alltför långtgående regleringar hämmar utveckling – exempelvis gällande gårdsförsäljning.

 – En avslappnad inställning till vin gör att vi kan njuta av det mer. Det är helt enkelt en livsstil, så våga dig på ett litet lunchvin nästa gång!