Många 75 – 80 åringar behöver flytta till en mer funktionell bostad, där saknar man eventuellt ett socialt nätverk. Man borde ha planerat flytten tidigare när man fortfarande orkade bygga upp ett socialt nätverk.

Alkoholens berusningseffekt minskar med åren men alkoholkonsumtionen är ångestdämpande, en effekt som lätt kan leda till missbruk om man lider av psykisk ohälsa.  Vi vet idag att drygt 20 procent av personer över 75 år är deprimerade.

Omsorg mot alkoholberoende

Det är viktigt att man när man träffar sin distriktsläkare tar upp om man känner sig deprimerad eller lider av ångest. Det finns medel att lindra besvären (medicinsk behandling eller terapi). Det är viktigt att våga diskutera alkoholkonsumtionen med distriktsläkaren om man inte mår bra av den. Distriktsläkaren har möjlighet att remittera dig vidare för vård och behandling. Det kan tyvärr vara svårt för äldre i många kommuner att få en adekvat vård och omsorg mot alkoholberoende.

Mycket kan man göra själv. Kommunen och frivilligorganisationer har vanligtvis ett omfattande utbud av sociala aktiviteter. Många av verksamheterna fungerar även för personer som lider av till exempel allvarlig hörselnedsättning, man behöver inte alltid prata för att vara social. Ta gärna kontakt med kommunens biståndshandläggare om du behöver stöd för att bryta social isolering på ålderns höst.