– Ett av de stora problemen är att man på en del sjukhus saknar rutiner att undersöka för benskörhet. Med 70 000 benbrott om året så borde inställningen vara en annan.

Socialstyrelsen, där Mattias har arbetat som expert, har satt som mål att 30% av alla patienter med frakturer som orsakats av osteoporos (benskörhet) ska få medicin. Idag ligger riksgenomsnittet på 17%.

– Många gånger saknas rutiner på sjukhus där man tar emot patienter med frakturer, orsakade av osteoporos. Det är viktigt att utreda om patienterna behöver någon sekundär prevention. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv lönar det sig verkligen samhällsekonomiskt att utreda patienterna.

Effektivisera samarbetet

Ofta är kommunikationen mellan olika discipliner för dålig och sjukhus är organiserade enligt äldre strukturer som inte alltid gynnar patienterna bäst.

Hjärtvårdens arbete fungerar som ett föredöme

– Inom ortopedin saknas vanligen tradition av att använda läkemedel för att exempelvis förhindra fler frakturer. Det behövs en förändrad organisation för att effektivisera samarbetet mellan ortopedin och de kliniker som sköter själva utredningen och behandlingen, vanligen medicin och geriatrik. Hjärtvårdens arbete fungerar som ett föredöme.

På Sahlgrenska i Mölndal arbetar man enligt en väl definierad frakturkedja. Alla över 50 år som drabbas av benbrott eller andra frakturer kallas, undersöks och utreds så att de får rätt behandling.

Erbjuder behandling

Mattias har tillsammans med kollegan Ewa Waern, klinikchef inom geriatriken på Sahlgrenska Mölndal, lett arbetet med frakturkedjan och arbetsmetoderna kring denna.

– En stor fördel hos oss är att patienterna finns registrerade i Svenska Frakturregistret. Det blir lätt att hitta patienterna då vi slipper leta manuellt, eftersom alla patienter finns att hitta i Svenskt Frakturregister. Vår frakturkoordinator kallar patienterna därifrån och erbjuder utredning och behandling.

Genom att ge rätt medicin minskar risken med 40 % för återfall

– De flesta patienter behandlas i primärvården och på många vårdcentraler får patienterna bara behandling med veckotablett. Om biverkningar uppstår, får de veta att alternativ saknas, trots att medicin, i form av tabletter, dropp eller sprutor kan ges. Ofta får patienten kalcium och vitamin D utan att ha en diagnosticerad brist, vilket är direkt felaktigt.

Att ge patienterna läkemedel är kostnadseffektivt då flera av patenten har löpt ut och läkemedlen är billiga.

– Genom att ge rätt medicin minskar risken med 40 % för återfall gällande höftfrakturer, och för kotfrakturer är samma summa hela 70 %. Genom att förhindra fler frakturer, minskar vi mänskligt lidande avslutar Mattias.