Skandinaviska kvinnor och män har den högst kända risken för fraktur i höft och kotor. Livstidsrisken för en vuxen kvinna i Sverige att få en osteoporosfraktur är 50 procent samt för män 25 procent. Det innebär att varannan kvinna över 55 år och var fjärde man i samhället är bärare av osteoporos.

Sjukdomen är ”kliniskt tyst” innan den manifesterar sig som en fraktur. Trots det höga antalet behandlas endast 14 procent av kvinnorna med ett osteoporosläkemedel inom ett år. För samhället innebär det kostnader förknippade med fallolyckor som uppskattas till ungefär 14 miljarder kronor, varav nästan fem miljarder i direkta kostnader och ungefär nio i försämrad livskvalitet.

Samhället och sjukvården måste satsa resurser för att minimera de förödande fysiska, psykosociala och ekonomiska konsekvenserna.

Försoning med en kronisk sjukdom

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos och för deras anhöriga eller de med anknytning och engagemang för sjukdomen. Förbundet satsar resurser och passion på att se till hela människan, bortom osteoporos diagnosen. Till deras livskaféer kan alla komma och utbyta tankar och erfarenheter med andra osteoporos drabbade.

– Orden befriar och leenden förlöser, säger Lisa Keisu som är ordförande på Osteoporosförbundet och lyfter upp vikten av att försonas med den kroniska sjukdomen.

Ju negativare tankemönster desto sjukare blir ofta individen. Lisa Keisu berättar att förbundet strävar efter att ge människor lite jävlar anamma och att trots sjukdomen, aldrig ge upp.