Promenaderna är mycket uppskattade och avslutas alltid med gemensam lunch för dem som vill.

– Flanörerna är en grupp inom PRO Göteborgs lokalförening. Enda kravet för att följa med på våra gemensamma promenader är ett medlemskap i PRO Göteborgs Pensionärförening. Vi välkomnar seniorer från hela Storgöteborg och beger oss ut på nya promenader varannan vecka året runt, säger Ingela Runo, som sedan tre år tillbaks leder Flanörernas vandringar.

Hennes målsättning är att deltagarna i Flanörernas promenader ska upptäcka nya delar av staden, områden där man aldrig promenerat tidigare. Det ska vara enkelt och smidigt att ta sig till utgångsplatsen för dagens vandring med Västtrafik och hittills har Flanörerna bland annat promenerat i Kungälv, Biskopsgården, Angered och på öarna i den södra skärgården.

– Vi brukar vara ett tjugotal seniorer i olika åldrar som samlas för att umgås, få frisk luft och ha trevligt tillsammans. Det är fin social sammanhållning i gruppen och vi välkomnar självklart nya medlemmar. Många seniorer finner nya vänner i gruppen, säger Ingela Runo.