När yrkeskarriären byts ut mot ett liv som pensionär är det fler och fler som väljer att flytta utomlands. Inte minst lockar ett varmare klimat och en annan sorts natur än den vi har i Sverige, men även kostnadsperspektivet har sin del i byte av hemland.

– Den som klipper banden till Sverige blir huvudsakligen skattskyldig i sitt nya hemland och endast begränsat skattskyldig i Sverige. Kravet för att du ska räknas som begränsat skattskyldig är att du inte har väsentlig anknytning till Sverige, exempelvis bostad, samt att du inte vistas alltför ofta och långa perioder i Sverige, säger Johan Sander, skattejurist på Deloitte.

De flesta andra europeiska länder har lägre skatt än Sverige, men förhållandena och även villkoren varierar och ändras ganska ofta. Det krävs därför noggranna förberedelser innan man tar steget.

Föränderliga reglerJohan

– Inga skatteregler är bestående och det gäller att fylla i alla papper rätt för att inte hamna fel i skattesystemet och därmed riskera att bli dubbelbeskattad. Blir det fel kan det bli mycket kostsamt, säger Johan Sander.

Spanien, Malta, Österrike, Frankrike och Thailand är klassiska och populära länder för svenska pensionärer. Kroatien är sedan landet blev EU-medlem en bubblare på listan. Även Portugal har seglat upp som en ny storfavorit på senare år. Sedan 2009 råder här en intern skattelagstiftning som innebär att svenskar kan kvittera ut sin tjänstepension skattefritt i tio års tid.

Nytt EU-direktiv

Johan Sander råder alla som går i flyttankar att ta hjälp av skatterådgivare eller noggrant gå igenom lagar och regler innan flytten bär av. En skattespecialist kan hantera både pensionsfrågor, kapitalbeskattningsfrågor, sjukförsäkringsfrågor samt deklarationer i Sverige.

– Gå noga igenom lagstiftningen i det land du planerar att flytta till och skriv ett testamente innan flytten. Sedan augusti 2015 finns ett nytt EU-direktiv genom vilket man kan göra lagval i ett testamente som styr vilket lands lag som skall gälla när det gäller arv och bodelning, avslutar Johan Sander.