Det berättar Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden, en insamlingsstiftelse som samlar in pengar till svensk demensforskning.

– Jag tycker det är mycket märkligt att en folksjukdom som kostar samhället 63 miljarder årligen, en summa som kommer stiga väsentligt framöver, inte får forskningsanslag som står i proportion till samhällskostnaden.Liselotte

Alzheimerfonden fokuserar enbart på demenssjukdomar och behöver bli betydligt större för att kunna göra skillnad.

– Vi kämpar hårt för att öka insamlingen varje år, men det är tufft att samla in medel enbart från privatpersoner och företag.

Enligt henne skulle det behövas hundratals miljoner mer i forskningsanslag varje år för att forskningen skulle kunna göra större framsteg och få fram ett botemedel och/eller bromsmediciner inom en rimlig framtid.

– Alzheimerfonden har en effektiv organisation och en validerad ansökningsprocess. Vi skulle med lätthet kunna dela ut betydligt mer och vara en effektiv facilitator för att fördela pengar till forskare. Jag välkomnar därför bidrag från exempelvis läkemedelsföretag eller statligt håll så vi får möjlighet att göra ännu större skillnad, avslutar Liselotte Jansson.