När dagens pensionssystem skapades i mitten på 1990-talet var prognosen att den genomsnittliga beräknade livslängden fram till idag skulle öka med 12 månader. I verkligheten har den ökat med 29 månader.

Vi ser en fantastiskt utveckling

Vi ser en fantastiskt utveckling. För varje år som går ökar den beräknade genomsnittliga livslängden med hela 1,7 månader. Det är samma som 4,4 dagar per månad. Eller för att uttrycka det på ytterligare ett sätt: den genomsnittliga beräknade livslängden ökar med fantastiska 3,5 timmar per dygn.

Länge har normen i vårt land varit att man går i pension när man blir 65 år. Under senare år har gruppen som går lite före 65 ökat något. Också gruppen som går i pension lite senare än vid 65 ökat något litet. Men för den stora gruppen tycks normen om pension vid 65 vara den självklara utgångspunkten.

Ökat antal fattigpensionärerGöran Hägglund

Men om vi lever allt längre och fortsätter att gå i pension vid 65 kommer pensionerna successivt att minska för alla och antalet fattigpensionärer att öka. Enkelt uttryckt ska då den hopsamlade pensionen räcka under fler år. Och med fler år blir det mindre pension per år. För att säkra rimliga pensioner är det därför allt viktigare att alla som orkar fortsätter att arbeta också efter 65-årsdagen.

Men det är alltså så att den goda nyheten - att vi är friska och lever allt längre - bör leda till att vi planerar för ett längre arbetsliv. Annars kommer många av oss att få uppleva en annan pensionärstillvaro än den som vi tänkt oss.

Ja, men alla kanske inte kan eller orkar jobba längre? Nej, så är det. Också idag finns det personer som pga skador eller sjukdomar inte orkar till 65. Och för deras skull är det desto viktigare att de som faktiskt orkar och kan, fortsätter att jobba lite till. För att säkra resurser till välfärden.

Så säkrar vi pensionerna

Jag är övertygad om att det behövs ett batteri av strukturella förändringar för att skapa en situation där fler kan, vill och får förlänga arbetslivet.

Många kanske vill trappa ner stegvis

Sådana åtgärder kan vara tidigare inträde på arbetsmarknaden, bättre möjligheter att byta jobb under yrkeslivet, större möjligheter att fylla på med ny kunskap genom utbildning också under vuxenlivet, förbättrad arbetsmiljö, förändringar av tjänstepensionerna för att gynna ett längre arbetsliv, och inte minst nya attityder hos arbetskamrater och arbetsgivare gentemot de äldre som vill jobba kvar ett tag till. Många kanske vill trappa ner stegvis för att jobba deltid de sista åren i arbetslivet.

I takt med ökande livslängd och fler friska, aktiva år blir det möjligt att jobba lite längre. Så säkrar vi pensionerna. Den ljusnande framtid är vår.