Det vi kan konstatera är att vi många gånger vid en första tanke bara förknippar åldrandet med något negativt och därmed ser negativt på att bli förknippad med begreppet senior.

Jag brukar låta det sjunka in lite innan jag tar upp ämnet igen. Att åldras.

Finns det inga uppsidor alls? Jo, självklart finns det massor av uppsidor brukar det komma fram då. Jag anser att detta är en attitydfråga som människor måste få ta till sig i sin egen takt.

Fint att bli äldre

I Sverige har det under en väldigt lång tid förknippats med något fult att bli äldre. Det är en osund hållning till begreppet ålder över huvud taget. Av den enkla anledningen att den naturliga gången av livet är att bli äldre. Det är enkel logik enligt mig.

Det är en osund hållning till begreppet ålder över huvud taget

Idag har vi ungefär 3 miljoner seniorer i Sverige. Drygt 30% av befolkningen. Det är många seniorer. Dessa människor är inte några främlingar för oss heller. Det är våra närmsta vänner, kollegor, släktingar, föräldrar och många andra i vår närhet som är just seniorer.

Du som läser den här krönikan är med största sannolikhet senior.

Många positiva aspekter

Smaka på ordet. S e n i o r. Hur känns det?

Enligt mitt tycke är det något positivt. Det är därför dags att fylla begreppet med allt som är positivt med att vara senior. För mig är en senior en människa med erfarenheter av livet, som ska ses och behandlas med respekt. Många seniorer är idag friskare än tidigare generationer vilket delvis handlar om de är mer pålästa och medvetna om vad de behöver göra för att bibehålla den goda fysik de har.

Många känner att det nu är dags att upptäcka något nytt, i många fall, på nytt igen

De har möjligheten att prioritera sin egen tid och fylla den med allt de själva väljer att aktivera sig med. Listan kan göras hur lång som helst då gruppen seniorer inte är homogen. Det är en grupp av individualister som förenas av att de har uppnått en högre ålder.

En annan egenskap som jag tycker är signifikant för seniorerna är att de är väldigt nyfikna och jag har förstått att många känner att det nu är dags att upptäcka något nytt, i många fall, på nytt igen. Det kan handla om relationer, olika resmål, förkovra sig, att ta upp en gammal hobby och väldigt mycket annat.

Välkommen till Seniormässan

Sedan jag började arbeta med Seniormässan 2009 har jag blivit tvungen att omvärdera och sedermera ändra mitt eget synsätt på att åldras. Från att vara en av de här människorna med en osund inställning till att bli äldre så har jag insett att jag har massor med roliga saker att se fram emot den dagen jag själv blir senior. Och det är inspirerande.

Att bli senior skulle jag nu säga handlar om en omfamna en ny fas i livet, att nå en ny nivå av självförverkligande. Därför önskar jag alla seniorer välkomna att inspireras på Seniormässan!

Leon Giannaridis,
Projektledare för Seniormässan Stockholm