– Mariestads kommun har fått stor uppmärksamhet med Mariestadsprojektet där vi låtit en tandhygienist arbeta halvtid i tre år inom den kommunala vården, säger Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg i Mariestads kommun.

Några av de främsta uppgifterna i projektet var att utbilda personal inom äldreomsorgen och vara rådgivare i tandhälsofrågor för äldre. Projektet följer den röda tråden med satsning på seniorer som kommunen har.

 

Värnar om personalen

 

All personal inom exempelvis äldreomsorgen får en hälsoundersökning som kombineras med inspirationsföreläsning och hälsosamtal. Mariestads kommun värnar om personalen och vill hjälpa till att skapa en hälsosammare livsstil.

– En av effekterna har bland annat varit att olika grupper tar initiativ att träna tillsammans. Alla som jobbar helger får också frukt till helgen sedan tre år tillbaka.

En annan satsning inom Mariestads kommun är teori och praktik i säker bilkörning. Många är stressade över bilkörning och får träna i att ha bilen som säker arbetsplats.

 

Märkbar effekt

 

Att stötta och värna om personalen ger många positiva effekter.

Välmående personal ger god vård och omsorg.

– Välmående personal ger god vård och omsorg. Äldreomsorgen blir bättre och mycket handlar om mötet mellan den enskilde och personalen.

Inom vård och omsorg i Mariestads kommun är det ingen stor personalomsättning vilket leder till en stabil och kompetent personalgrupp som kan staden och kulturen.

– Av de enkätundersökningar som Socialstyrelsen genomför årligen är 90 procent av de som får hjälp av kommunen nöjda eller mycket nöjda i mötet med kommunen, säger Britt Johansson, vård och omsorgschef i kommunen.

 

Seniorboende i Ullerås

Låg personalomsättning inom vård och omsorg i Mariestad innebär en stor trygghet för de äldre och trygg kompetens att luta sig tillbaka mot. Foto: Katrin Jedselius

 

 

Många olika insatser för seniorer

 

Mariestads kommun arrangerar en säkerhetsdag där man går igenom vad man ska tänka på som senior, som exempelvis säkerhet i hemmet. Att få möjligheten att kunna bo kvar i sitt hem är värdefull och därför så jobbar kommunen på flera plan för att möjliggöra detta för så många som möjligt.

– Bland annat så bistår vi med yttre hemtjänst. Man kan till exempel få hjälp med att kratta löv och klippa gräs, sådant som utgör en risk för de äldre. Vi hjälper även till med skötsel av husdjur.

Genom att hjälpa till med dessa saker kan seniorer bo kvar hemma och fortfarande njuta av sin trädgård och sina husdjur.

– Många seniorer vill bo kvar hemma. Vi gör det vi kan för att kunna erbjuda det.