För personer som flyttar till Portugal finns det en möjlighet att undanta svenska och andra icke-portugisiska inkomster från portugisisk beskattning under den period som man innehar NHR-status (Non Habitual Resident), vilket man kan ha i maximalt tio år. För den som kvalificerat sig för NHR-status i Portugal blir normalt effekten av svensk och portugisisk rätt samt skatteavtalet länderna emellan att privat tjänstepension undantas från beskattning i både Sverige och Portugal.

 

Regler i förändring

 

Skatteregler och skatteavtal omförhandlas dock från tid till tid och det är därför viktigt inför en utlandsflytt att vara medveten om de förändringar som kan komma att ske och vad dessa innebär.

Under våren uttalade Sveriges finansminister att Sverige inlett en omförhandling av skatteavtalet med Portugal

Under våren uttalade Sveriges finansminister att Sverige inlett en omförhandling av skatteavtalet med Portugal med syfte att återge Sverige beskattningsrätt på privat tjänstepension som utbetalas till personer bosatta i Portugal. Om och när en förändring av avtalet blir verklighet är fortfarande oklart men mest troligt kommer Sverige eftersöka att omförhandla avtalet så det efterliknar det avtal Sverige idag har med exempelvis Spanien. Ett sådant utfall skulle ge Sverige rätt att beskatta tjänstepension som utbetalas till personer bosatta i Portugal.

 

Vy över Portugal

Det är mer än enbart det vackra landskapet som lockar med Portugal. Foto: Mostphotos
 

Nya förutsättningar

 

Portugal ger därmed fortfarande ett förmånligt utfall för den som önskar flytta dit.

För personer som bor i Portugal men fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige (t.ex. behållit sin tidigare bostad) får Sverige beskatta tjänstepension med vanlig progressiv beskattning. Resulterar en omförhandling av avtalet i att Sverige får beskattningsrätt blir det viktigt att bryta väsentlig anknytning till Sverige för att bli begränsat skatteskyldig. En begränsat skattskyldig person kan ansöka om att beskattas enligt reglerna för SINK (Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta). Detta resulterar i att Sverige får beskatta pensionsutbetalningar till en fast skattesats som idag uppgår till 20 % (där regeringen föreslagit 25 %). Pensionen är i sin tur fortfarande undantagen från beskattning i Portugal och ger därmed fortfarande ett förmånligt utfall för den som önskar flytta dit.

Under förutsättning att avtalet i övrigt inte omförhandlas fortsätter t.ex. utdelning från svenska bolag till en person med hemvist i Portugal att endast beskattas med 10 % i Sverige och vara skattefri i Portugal.