God struktur samt utbildad och kompetent personal är ytterligare nyckelfaktorer till ett framgångsrikt arbete.

Fler av Sveriges kommuner satsar resurser på seniorer för en balanserad och god vård. Det finns många goda exempel bland landets kommuner även om en del arbete kvarstår. En av grundstenarna för en fungerande äldrevård är utbildad personal som har rätt verktyg och rimliga förutsättningar att hantera sitt vårdarbete. Idag är det många medarbetare inom vården som inte är utbildade vilket gör det svårare att klara av olika situationer ute i verksamheterna.  

Äldrevården är pressad idag, det råder brist på utbildad personal vilket är skrämmande.

– Äldrevården är pressad idag, det råder brist på utbildad personal vilket är skrämmande. Att ansvara för en annan individ utan rätt kompetens under stressiga arbetsförhållanden är ohållbart. Det skapar en otrygg situation både för vårdgivare och vårdtagare, säger Eva Eriksson, ordförande på SPF Seniorerna.

Hon efterlyser en balanserad äldrevård där den enskilde individen även har inflytande och möjlighet att påverka sin egen vård.

– Vården av äldre är en viktig fråga som åter måste högt upp på dagordningen. Våra beslutsfattare behöver se oss som den resurs vi är för samhället och inte en kostnad man kan skära ner på.

 

Adekvat utbildning och struktur ett måste

 

Eva Eriksson understryker att organisations- och ledarskapsfrågor är viktiga inom vården och att brister i vårdstrukturen leder till sämre vård.

Alla organisationer behöver en väl genomarbetad struktur.

– Alla organisationer behöver en väl genomarbetad struktur med tydliga riktlinjer som fungerar som en ledstjärna i det dagliga arbetet.

Nya mediciner och arbetsmodeller kräver kontinuerlig fortbildning för att vårdpersonal ska kunna hålla sig á jour med de senaste rönen.

 

Rätten att välja själv

 

Varje individ bör också ha möjligheten att själv påverka sin egen vård vilket enligt Eva Eriksson borde vara en självklarhet. Idag är möjligheterna få.

– Som människa fattar man flera livsavgörande beslut under en livstid, många tror att man inte längre är kapabel att göra det efter pensionsåldern. Pensionärer är en del av demokratin och förtjänar precis som alla andra en glad och lycklig tillvaro.

Hon menar att livet skulle behöva vara mer flexibelt för äldre så att det fanns valmöjligheter att underlätta tillvaron.

 

Glad senior och glad vårdgivare

Livet som senior behöver vara mer flexibelt för en bättre tillvaro. Foto: Mostphotos
 

Ge exempel på några relevanta punkter där bättre service skulle underlätta livet efter pensionsåldern?

 

– Boendefrågan är jätteviktig, man ska kunna bo bra som äldre i en bostad som fungerar utefter de behov man har. Det kan vara ett vanligt seniorboende eller ett mer serviceinriktat boende. Man ska även kunna bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst. Alltför många har inte råd att flytta från villan och blir isolerade i sina hus. Ensamhet och tristess är stora bovar när man pratar om hälsa.

Arbetsmarknaden efter pensionsåldern behöver vidgas.

Ett stort antal skulle även vilja fortsätta att arbeta, vilket är direkt lönsamt för kommunerna. Arbetsmarknaden efter pensionsåldern behöver vidgas.

Eva Eriksson menar att det inom många kommuner finns en vilja att förbättra inom vården men att det även krävs konkret handling.

– Samhället borde ta tillvara seniorernas kompetens, det är direkt lönsamt.

 

Ökat samarbete- nyckeln till framgång

 

Ett utökat samarbete mellan kommuner och landstings olika vårdinstanser samt organisationer och föreningar står högt upp på önskelistan.

– Vården i Sverige är i grunden bra, men den går att göra ännu bättre och det finns goda möjligheter. Vi fortsätter att informera allmänheten och uppvakta beslutsfattare. Samhällets stöd måste finnas i livets alla skeden. Dagens pensionärer har varit med och byggt dagens välfärdssamhälle så visst måste samhället kunna ta hand om de äldre.