– Vi såg en enorm möjlighet för våra äldre finsktalande som skulle må bra att få mer tillgång till sina ursprungliga rötter, inte minst genom det egna språket, säger avdelningschef Olga Trupina. Det är också särskilt gynnsamt för dem som har drabbats av minnessjukdom, eftersom modersmålet alltid förblir intakt.

Lönnen har två heltidsanställda finsktalande sköterskor som alternerar mellan de olika avdelningarna med 58 boende, varav flera av dem med finska som modersmål. Trots att projektet bara varit igång sedan april-17, märks redan positiva resultat.  

Vi ser också att de har blivit mycket mer pigga och aktiva.

– Vid demens kan vissa personer få stora svängningar i humöret. Att då kunna kommunicera med personalen på det egna språket ger en lugnande effekt, eftersom den boende blir förstådd och lättare förstår förklaringar. Detta leder till en bättre livskvalitet. Vi ser också att de har blivit mycket mer pigga och aktiva.

 

Kan underlätta omställningen

 

Att på ålderns höst flytta till ett kollektivt boende, med främmande människor runt omkring sig är inte alltid lätt. Den finska profileringen kan göra omställningen lättare och leda till ökad gemenskapen bland de boende.

Lönnen erbjuder naturligtvis en rad arrangemang för alla sina boende, men för de finsktalande finns ett nyinrett rymligt samlingsrum med olika aktiviteter som ska ge stimulans åt alla sinnen.

Syftet är att få samlas kring sådant man känner igen från uppväxten

– Syftet är att få samlas kring sådant man känner igen från uppväxten, menar Olga Trupina. Våra kockar tillreder finsk mat, som piroger och kålrätter, vi spelar finsk musik, dansar finsk tango, och har tillgång till massor av finska långfilmer. Vi får också stor hjälp till verksamheten genom goda idéer och trevliga arrangemang från Finska föreningen. De ordnar besök på föreningar, utflykter, promenader och äkta finskt bastubad.