Förhöjd livskvalitet medför att seniorer ska kunna bo kvar även när de blir äldre och om hälsan försämras.

Att hålla sig aktiv är ett framgångsrecept för seniorer som är friska och har förmåga att leva ett aktivt liv.

 – Att hålla sig aktiv är ett framgångsrecept för seniorer som är friska och har förmåga att leva ett aktivt liv. Tillgång och närhet till gym, motströmsbassäng, boulebana, gemensamhetsutrymmen och även en härlig trädgård är därför viktigt för att seniorer ska må bra och hålla sig friska, säger Jens-R Bjaröy, som bildat koncepen Bo Aktiv och BonTop och styrelseordförande i Bo Aktivt, klimatsmarta och hållbara boendekoncept för människor i åldern 55+.

 

Det ska aldrig vara påtvingat

 

Han anser att även om ett genomtänkt seniorboende erbjuder närhet och möjlighet till såväl fysiska som sociala aktiviteter så bör det aldrig vara påtvingat, det bör istället vara upp till varje enskild boende att avgör i vilken utsträckning de vill medverka i det aktivitetsutbud som erbjuds.

– Det är också viktigt att lägenheterna håller en tillräckligt hög standard och tillgänglighet för att seniorerna ska kunna bo kvar i dem även när de blir äldre, kanske inte orkar lika mycket och istället har ett större vård- och omsorgsbehov, säger Jens-R Bjaröy.