I mångt och mycket har du säkert redan accepterat att du är senior. Däremot så finns det väldigt många som inte har tagit till sig begreppet ännu utan tycker att det är både lite jobbigt, svårt och fel ”man vill ju inte vara senior” säger en del. Därför vill jag uppmana er att nästa gång ni träffar på någon som säger något liknande, ta upp frågan om hur de ser på att bli äldre och diskutera ämnet. Jag är säker på att de kommer kunna nämna tre saker som inte är så positiva men likväl tio positiva saker med att bli äldre.

 

Minska ålderkomplexet

 

Anledningen till att jag utmanar er på detta sätt är att jag många gånger möter en attityd, som inte alltid är positiv, från många som har uppnått en högre ålder. Hur de ser på begreppet senior säger ganska mycket om hur de ser på att åldras och därför anser jag att vi måste börja just där. För att avdramatisera frågan och minska ålderskomplexet till sin rätta storlek tror jag på att föra en dialog kring dessa frågor.

Idag är ni många, ni är drivande och tar er plats.

För tio år sedan när jag började arbeta med mässan var det många jag var i kontakt med som då såg seniorer som avklarade, färdiga och enkla att avfärda. Idag skulle jag dock vilja hävda att verkligheten en annan. Idag är ni många, ni är drivande och tar er plats.

 

Vi lever allt längre

 

Seniorer utgör idag cirka tre miljoner människor av Sveriges befolkning och fler lever längre än tidigare. Ni tillhör en stor och viktig grupp människor i samhället och ni fortsätter som tidigare; att i grupp göra er hörda och kräva er rätt att vara delaktiga i debatten kring det samhälle vi lever i. Jag skulle vilja säga att ett av de tydligaste exemplen på detta är att två av de viktigaste valfrågorna nästa år kommer att vara äldreomsorgen och pensionerna. Detta är frågor som givetvis berör oss övriga också men som ni går i bräschen för. Det är seniorernas tid nu, vilket är både positivt och inspirerande!

Seniormässan ska inspirera till ett fortsatt gott liv genom många positiva aktiviteter.

Jag hoppas därför att vi får möjligheten att möta er på Seniormässan genom att inspirera till ett fortsatt gott liv genom många positiva aktiviteter, intressanta föreläsningar och mycket annat roligt.