– Hörselnedsättning beror inte bara på ålder utan också på det liv man levt och lever, samt det yrke man har haft. Bullriga miljöer är exempel påverkande faktorer, berättar Mikael Andersson, verksamhetschef på Audium.

Minskat stigma

I genomsnitt tar det sju år från det att vi själva börjar märka av en sämre hörförmåga till dess att vi faktiskt säker hjälp.

– Stigmat kring hörapparater är fortfarande påtaglig till skillnad från glasögon som till och med tillhör modebilden. Jag tycker dock att vi börjar märka av en avstigmatisering kring hörapparater i och med den teknologiska tid vi lever i. Numera går ju alla omkring med headset i öronen, till exempel, säger han.  

Ju snabbare man söker hjälp, desto snabbare kan livskvaliteten förbättras

Ju snabbare man söker hjälp, desto snabbare kan livskvaliteten förbättras. Hörselnedsättning leder inte bara till fysisk trötthet på grund av ansträngning; det kan även leda till en känsla av utanförskap när man inte deltar i samtalet.

– För de allra flesta människor är hörseln en sådan viktig del i det sociala livet att även små förändringar kan bli stora.

Enkel diagnos

Mikael Andersson berättar vidare att diagnosen är enkel och utan smärta. Ett hörseltest, ett så kallat audiogram, som visar hur man hör och om man har en hörsel nedsättning och vad i består den. Därefter får man möjlighet att prova ut en produkt som är anpassad efter individuella behov.

– Mitt råd är att gå in på Vårdguiden 1177 som ett första steg. Där kan man läsa om de olika vårdalternativ som finns i ditt respektive landsting och vilket stöd man kan få söka. Alla har rätt till en bra hörsel och en hög livskvalitet. Låt det inte gå sju år tills du märker det själv, avslutar Mikael Andersson.