Sverige har länge haft högst medellivslängd i världen, men på senare år har alltfler länder börjat komma ikapp.

– Vi lever längre för att vi är friskare. Idag har vi människor som är sjuka men som inte känner av sin sjukdom på samma sätt som tidigare. Detta beror på bättre behandlingar och att den kroppsliga kapaciteten inte påverkas lika mycket. Vi är starkare, smartare, har bättre kondition och är i bättre fysisk form. Det gör att vi kan stå emot sjukdomar på ett annat sätt, förklarar Ingmar Skoog. 

Studier över lång tid

Sedan 1971 har det gjorts så kallade H70-studier där man undersökt äldres hälsa och välmående. Deltagarna är födda 1901 och 1930. Just nu undersöks 70 födda 1944 (rock n’ roll generationen). De första resultaten väntas komma i slutet av året.

– Skillnaderna är enorma. De som är födda 1930 upplever att de har bättre livskvalitet än de som är födda 30 år tidigare. De har fått bättre resultat på intelligenstester, de har bättre kondition, lägre blodtryck samt mer och bättre sex.

Den här gruppen har slitits ned från det att de var barn

De som föddes 1901 föddes in i ett fattigt Sverige. De hade långa arbetsdagar och ingen semester.  Mödra- och barnavården slog inte igenom förrän på 30- talet, likaså var det med antibiotikabehandlingar.

– Den här gruppen har slitits ned från det att de var barn. De var glada så länge de hade en bra lön och en pension som de kunde klara sig på. Dagens 70-åringar däremot har haft förmånen att växa upp i ett välfärdssamhälle med färre arbetstimmar, semestrar, bättre mat och mer motion.

Konsekvenser av vårt åldrande

En fjärdedel av vår befolkning kommer att vara pensionerade om några år. Det innebär att försörjningsbördan för de som jobbar kommer att vara väldigt stor och vi kommer inte att få lika stora pensioner som vi har räknat med.

– Dels har vi en grupp som börjar skolan senare och pluggar längre, och dels lever vi längre. Krav på att höja pensionsåldern har framförts. Även om många äldre är en ekonomisk belastning för samhället är de en stor resurs och skulle kunna bidra med sin kunskap och erfarenhet.  

Den biologiska åldern har förändrats

Dagens pensionärer vill hinna med så mycket som möjligt innan de blir för gamla. De vill ut och resa, skaffa ny partner och utveckla sina intressen. Paralleller kan dras till 20-åringar som vill göra allt innan de gifter sig.

– Den biologiska åldern har förändrats. En 70-åring är som en 50-åring var för 30 år sedan. Jag tror att de äldre kommer att fortsätta bli friskare, smartare och piggare. De kommer att börja ta för sig mycket mer och samhället kommer att inse vilket slöseri det är att inte ta vara på deras erfarenhet och kompetens.