Sjukdom och att hamna på sjukhus ökar risken för undernäring då matlusten minskar hos många eller på grund av att de drabbas av exempelvis tugg- och sväljsvårigheter. En annan riskfaktor är när den äldre människan blir ensamstående.

– När man lever i ett parförhållande är det vanligt att man antar vissa roller där den ena partnern handlar hem och den andra lagar maten. Går den ena partnern bort blir den andra ofta strandsatt, förklarar Albert Westergren, professor i omvårdnad på Högskolan i Kristianstad.

Ökat protein- och D-vitaminintag

Undernäring kan leda till ökade kostnader för samhället, men framförallt till allvarliga konsekvenser för den drabbade. Funktionsnedsättningar, ökad trötthet, minskad ork, försämrad livskvalitet, ökad risk för komplikationer vid sjukdom, ökat sjukvårdsbehov och ökad dödlighet. Kommuner och landsting måste därför utveckla rutiner för att adressera problemet med näringsbrist.

– Äldre har ett ökat behov utav protein då upptaget i kroppen försämras med åldern. Konsekvensen blir förlust av muskelmassa och muskelstyrka. Med ökad ålder vistas man inte utomhus lika mycket och man får ett minskat upptag av D-vitamin, då kan tillskott behövas.