I England är det nödvändigt att registrera sitt testamente för att det ska bli giltigt.Och då hämtar Smee & Ford Ltd uppgifter ur det som visar att snittåldern för den som inte har skrivit testamente, är 69 år. För den som har testamente ökar den till 79, och längst lever de som har skrivit testamente OCH tagit med en eller flera organisationer i det. Då blir man nämligen hela 87 år.

 

Vi lever längre 

Men trots att man lever längre, har bara 21 procent av svenska folket skrivit testamente, och trots att sex av tio svenskar skänker regelbundet till en eller flera organisationer, har bara sex procent tagit med dem i sitt testamente.

Vilket kan bero på att bara åtta procent spontant tänker på möjligheten att göra det.

Det här vill Goda Testamentet ändra på.

"Allt du behöver för att gå från god tanke till god handling"

– På godatestamentet.se finns gratis mallar, tips och råd om hur du ska gå tillväga, kostnadsfri och rabatterad juristhjälp – allt du behöver för att gå från god tanke till god handling, säger Martina Hallin, projektledare på FRII, som driver projektet tillsammans med ett fyrtiotal organisationer.

Alla har sin anledning att skriva – vilken är din?