Det är Nordic Health Innovation, NHI, som skapat ett flertal virtuella hälsorum på olika platser i Norrland. Kommuninvånarna kan besöka ett av dessa rum och kontrollera exempelvis blodtryck och blodsocker via prover. Vid behov kan läkare och sjuksköterskor, som sitter fysiskt någon annanstans, koppla upp sig till hälsorummet via videolänkar.

– Anledningen till att vi startade NHI är att världen står inför ett antal stora utmaningar under de kommande åren. Med en åldrande befolkning  kommer behovet av äldreomsorg och hälso- och sjukvård växa medan färre yrkesverksamma kommer att kunna arbeta inom denna sektor, förklarar Jonas Berggren, VD på NHI.

Målet är att förbättra livskvaliteten och öka tillgängligheten för alla i samhället

Målet är att förbättra livskvaliteten och öka tillgängligheten för alla i samhället, inklusive de som bor på landsbygden och befinner sig på stort avstånd från läkare och andra specialister inom sjukvården.

NHI utvecklar sina tjänster i nära samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC) i Storuman, Sverige. Det är ett globalt ledande forskningsinstitut med inriktning på glesbygdsmedicin.

Länder i Afrika intresserade

Hälsorummen fungerar som självbetjäningsanläggningar där det är enkelt för människor att screena sig och få en första digital kontakt med en läkare. Lokala serviceenheter som skolor och äldreboende kan också använda rummet och dess utrustning som en del av skolundervisning och det vardagliga omsorgsarbetet.

– Men även om hälsorummen mottagits positivt och fått en spridning i Norrland är frågan om inte länder i Afrika och Asien kör snabbare än västländerna. I Homa Bay County i Kenya har hälsovårdsmyndigheterna visat intresse för att samarbeta med NHI. Målet är att nå ut till och arbeta nära tillsammans med medborgarna genom att erbjuda fjärrvård, virtuella hälsorum och förebyggande mödrahälsovård i en av Kenyas mest fattiga regioner. Och grannländerna följer initiativet med stort intresse, berättar Jonas Berggren.

Framtiden ser ljus ut

På kort sikt fortsätter de etableringarna i norra Sverige och Norge. På längre sikt  arbetar de med att vässa och utveckla tekniken tillsammans med sina partners Microsoft, Ericsson, Sigma och Cambio. De har också startat ett nära utvecklingssamarbete med Calejo Data Analysis, som har samlat några av världens främsta akademiska experter inom artificiell intelligens och maskininlärning.

Vi måste fortsätta se till att det är människor som kontrollerar tekniken och inte tvärtom

Men digitaliseringen har även utmaningar, som måste hanteras.

– Vi måste fortsätta se till att det är människor som kontrollerar tekniken och inte tvärtom. Tillsammans vill vi främja en öppen plattform, där alla kan samarbeta. I slutändan vill vi vara proaktiva i vår strävan att skapa ett bättre samhälle och en bättre värld för oss alla, avslutar Jonas Berggren.