– Tyvärr har den inte alls fått det genomslag som man kunde hoppas. Varken användandet eller försäljningen av tömningsstationer har tagit fart. Visst ser man ett ökat användande, och om man frågar båtägare så har fler nu anpassat sina båtar för tömning genom däck. Men frågar man hamnägare så kan det gå flera dagar utan att någon enda båt angjort bryggan vid tömningsanläggning, säger Tore Källmark, vd på Latrina.

Varken användandet eller försäljningen av tömningsstationer har tagit fart

Transportstyrelsen, som äger frågan har gjort en inventering av landets tömningsanläggningar och kommit fram till att det finns cirka 500 stycken, samtidigt som man vet att det finns uppemot 4000 hamnar för fritidsbåtar som är så stora att det borde finnas en tömningsanläggning. Dessutom är ett antal av dessa hamnar så stora att de borde ha ett flertal tömningsanläggningar. Sverige har hamnar med upp till 2500 båtplatser varav mer än en tredjedel är båtar med tömningsbehov, alltså cirka 800. Om dessa båtar verkligen underordnade sig den nya lagen och slutade tömma i havet så skulle det ta 800 gånger fem minuter, vilket skulle betyda 66 timmar!

Man måste skapa en attitydförändring hos båtägarna

Det finns flera lösningar på problemet, det måste finnas fler anläggningar, så att det alltid finns en i närheten. Här jobbar Transportstyrelsen och Sjöfartsverket på att skärpa tillsynen. Man undersöker möjligheten att utnyttja sina fartygsinspektörer till att även kontrollera att de hamnar som omfattas av lagen verkligen har erforderligt antal anläggningar och att dessa verkligen fungerar, vilket är en förutsättning. Här talar man också om att rapportera, lagföra och vid fällande dom utdöma höga vitesbelopp, säger Tore och fortsätter:

– Man måste skapa en attitydförändring hos båtägarna. Utan denna kommer det vara svårt att komma vidare. Det måste bli självklart att sluta tömma i havet, kanske i kombination med någon sorts kontrollsystem. Det senare är ju väldigt svårt att åstadkomma, men det går. I vissa hamnar i Medelhavet finns detta.

Leasa en tömningsanläggning

Som ett led i att underlätta finansieringen ger Latrina nu möjlighet för kunden att leasa en anläggning, ett system snarlikt leasing av bil och med samma fördelar. Då skulle det största hindret att anskaffa en anläggning vara undanröjt, särskilt för mindre och ideellt drivna hamnar.

– Detta gör vi för att vi verkligen behöver börja ta ansvar, du och jag, och sluta tömma i havet. Inte bara för att det är olagligt, utan för att vi måste inse att med ett förorenat hav försvinner våra möjligheter till alla typer av båtsport, bad och fiske, avslutar Tore.