– Jag tror att den här miljön är den perfekta platsen för integration. Naturen och kulturen här ute öppnar upp sinnena och ger människor chansen att vidga sina mentala ramar.

Det är svårt att värja sig för den fantastiska miljön förklarar Gustav Hemming, en av tungviktarna i Stockholms skärgårdspolitik. Men uppenbarligen är det en utmaning att nå ut med budskapet.Gustav

– Det finns ju en ganska traditionell bild av skärgården, som både stämmer och inte. Det svenskaste av svenska, som kan sätta upp en mur. Genom våra skolprojekt vill vi framför allt ge barn och ungdomar från skolor där invandrarbakgrund är majoritet möjligheten att uppleva den unika kulturen här ute. Sedan hoppas vi på att de ska komma tillbaka med sina föräldrar och vänner.

Med hjälp av Skärgårdsstiftelsen, som äger en sjättedel av marken i Stockholms skärgård, arrangerar Landstinget Utbildningsplats skärgården, där skolelever med ett annat modersmål än svenska får chansen att komma ut till skärgården och lära sig om naturen och jordbruket på plats.

En dag i skärgården..

...är ett annat projekt som återkommer varje år. Barn, ungdomar och deras familjer bjuds in att spendera en heldag på populära ön Grinda. Fiske, bollsport, lindans, jordbruk, grillning hör till aktivitieterna. Landstingsägda Vaxholmsbolaget halverar biljettpriserna till Grinda. som ligger strax norr om Värmdö.

Gustav Hemming hoppas även att projekten ska kunna öppna upp skärgården för nyanlända flyktingar.

– Migrationsprocessen med de långa och passiva väntetiderna är tuffa. Att då kunna komma ut i naturen och hitta nycklar till den svenska kulturen och samhället är särskilt viktigt. Jag tror att det handlar om att ge en starkare tillhörighet till platsen och landet som man bor i. Att ge folk möjligheten att förstå nya koder. Sedan tror jag också att det är bra för infödda svenskar att träffa och se andra kulturer. Möten som jag absolut tror att det finns plats för i skärgården.