För att säkerställa en hög kvalitet på dricksvattnet rekommenderar Livsmedelsverket att husägare med egen brunn kontrollerar vattenkvaliteten var tredje år.

– Många avvaktar med att göra ett vattenprov tills de blir sjuka eller känner av vattenförändringar på smaken eller lukten, men många föroreningar varken smakar eller luktar. Det dröjer dessutom ofta länge innan man blir sjuk av dessa ämnen och föroreningar, säger Fredrik Holmberg, försäljningschef på Alcontrol.

Tjällossning och snösmältning – kritisk period

Sprickbildning i kringliggande berg, snösmältning, tjällossning, rikliga regnmängder, inträngande växtlighet kring brunnslocket är faktorer som riskerar att påverka dricksvattenkvaliteten, ofta utan att husägaren själv är medveten om förändringen. Om ett vattenprov visar att vattnet innehåller ämnen som kan vara skadliga för dig och din familj så är nästa steg att åtgärda brunnen eller installera någon form av filter eller en jonbrytare, som bidrar till att rena vattnet och säkerställer att det är hälsosamt att dricka.

Regelbundna vattenprover förebygger oxidering

Inträngande havsvatten eller s.k. relikt havsvatten är ett problem i framförallt kustnära brunnar och i skärgårdsmiljö. Även en måttlig saltökning som ligger under vad vi kan känna smak av är skadligt för, pump, hydrofor, varmvattenberedare, kopplingar, disk- och tvättmaskin. Det gör att utrustning och maskiner rostar mer eller får annan oxidbildning. Utrustningen åldras och slits i förtid. Fredrik Holmberg rekommenderar husägare att välja ett vattenprov som levererats av ett ackrediterat och renodlat testföretag. Det faktum att företaget står under en tredje parts översyn och inte säljer någon form av filterutrustning är en garant för att testresultaten är korrekta.