Visionen är att samla, sammanställa och sprida redan existerande kunskap och praktik kring vatten. Därmed utvecklas kompetens och företagande som skapar ny kunskap om vatten genom olika satsningar och projekt. Man arbetar med lokalt fokus på Östersjön, skärgården och kustremsan men hoppas också att de lösningar som tas fram kan användas globalt.

– Vi jobbar bland annat med näringsläckage till Östersjön, dricksvatten, grundvattentillgångar och lantbruk. Det är en känslig miljö och vi måste uppmärksamma boende och de som arbetar runt Östersjön. Små punktutsläpp är svårare att ta tag i men där kan vi göra en insats med kunskapsspridning. De stora punktutsläppen har vi koll på och vet var de finns. säger Amelia Strömberg, verksamhetsansvarig på UVC.

SamarbetspartnersAmelia

Tillsammans med partners från kommuner, företag och akademiska institutioner med utgångspunkt från lokala problemformuleringar vill man utveckla ny kunskap, innovation och företagande.

– Vi vill utveckla vårt nätverk av strategiska partners att samarbeta med och vi driver både interna och externa vattenprojekt. Just nu är vi involverade i ett projekt som heter Smittskydd i Vattenskydd tillsammans med Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA. Ett annat projekt är testbädden, finansierat av Vinova,  som vi utför med flera andra partners.

Kunskap är grunden

UVC ger rådgivning till allmänheten om toaletter, pumpar och avloppsrensning.

 – Folk ska kunna ta medvetna beslut, det ska vara lätt att göra rätt. Generellt är folk duktiga och det finns ett sug efter mer kunskap.

  UVC har vattendagar då man på åtta torsdagar och två lördagar utbildar och informerar. Amelia berättar att enskilda insatser är viktiga och att UVC informerar om enkla åtgärder som alla kan genomföra.

 – Människor vill inte bada i ett blommande Östersjön med döda bottnar. Det handlar om vår framtid och att kunna bada, fiska och paddla där.