Start » Golf » Golfens Dag – en unik möjlighet
Golf

Golfens Dag – en unik möjlighet

På Golfens dag har den som är nyfiken på golf en unik möjlighet att besöka golfklubbar, provspela, lära sig mer om golf som sport och prova på en av världens mest uppskattade och utövade idrotter.

Golfens dag är ett gemensamt initiativ där de största aktörerna inom svensk golf gått ihop för att arrangera en dag som gör det möjligt för så många människor som möjligt att själva prova på att spela golf. Golfens dag är en långsiktig satsning, datum är redan bestämda för ytterligare tre år framöver. Temat för årets Golfens dag är ”Dubbelt upp”, vilket bland annat innebär att medlemmar i de deltagande golfklubbarna är hjärtligt välkomna att ta med sig en kollega, vän eller familjemedlem som är nyfiken på golf.

Nybörjare får prova på att spela

– Det huvudsakliga målet är att nå nya spelare och tillvarata det stora intresse som finns kring golfen i Sverige. Med drygt trehundra deltagande klubbar över hela Sverige tillgängliggör vi golfen för en bred målgrupp. Programmen varierar mellan klubbarna, men under dagen finns bland annat möjlighet att provspela, lära sig mer om hur golf fungerar, prata med befintliga golfspelare och skapa sig en egen känsla av hur det är att vistas på en golfbana. Under dagen har många klubbar även attraktiva erbjudanden för dig som vill lära dig att spela golf, säger Claes Björklund, projektledare för Golfens Dag på Svensk Golf.

Det huvudsakliga målet är att nå nya spelare

Ett syfte är att öka synligheten kring de fördelar golf har när det gäller friskvård, miljö och samhällsekonomi. Claes Björklund poängterar att golf har alla de kvaliteter som många människor efterfrågar av en sport, nämligen fysisk aktivitet, social gemenskap, en möjlighet att ständigt nå nya mål genom att utmana sig själv och andra samt en möjlighet att vistas utomhus och därigenom få en friluftsupplevelse. Till Golfens dag är golfintresserade i alla åldrar välkomna, från nybörjare till mer erfarna spelare.

Ett unikt samverkansarrangemang

– Intresset för golf är stort just nu, inte minst efter Henrik Stensons, Madeleine Sagströms och Anna Nordqvists framgångar förra året. Med Golfens dag vill vi välkomna nya golfare till landets alla fantastiska golfanläggningar. Ett annat syfte är att få golfklubbarna att arbeta mer strategiskt med att rekrytera och behålla medlemmar. Golfens dag är ett unikt evenemang eftersom det är första gången som samtliga stora organisationer i Golfsverige går ihop i ett och samma initiativ, säger Claes Björklund.

Intresset för golf är stort just nu

På Golfensdag.se finns, med start i början av april, en Sverigekarta över samtliga golfklubbar som medverkar på Golfens dag. Det här är ett unikt tillfälle som är väl värt att tillvarata för dig som vill testa golf och lära dig mer om golfsport.

Nästa artikel