Start » Golf » Grönt kort ger dig en genomtänkt introduktion till golfens värld
Golf

Grönt kort ger dig en genomtänkt introduktion till golfens värld

Det första steget mot ett grönt kort, som ger dig en snabbare kontakt med spelet och en möjlighet att komma ut på banan och få en egen upplevelse av vad spelet går ut på, är att ta kontakt med en närliggande golfklubb och anmäla ditt intresse för att börja spela golf. De flesta klubbar erbjuder kurser för dig som vill ta grönt kort. Du kan välja mellan att gå en intensivkurs eller en kurs som består av en eller två tillfällen per vecka under en något längre tidsperiod. Under utbildningen, som i huvudsak består av praktiska inslag, ges du möjlighet att träna på golfens olika slag, lära dig det viktigaste och vanligast förekommande om golfvett och golfregler, lära dig lite om utrustningen och lära dig några golftermer.

Banvandringar tillsammans med erfaren fadder

För att du snabbt ska lära dig och redan från början ha roligt ute på banan är utbildningen som leder fram till grönt kort ofta indelad i tre områden: golfens olika slag, golfens regler samt golfvett för roligare golf.

Dessutom får du göra en eller flera banvandringar och träna ute på banan med en fadder som har ett officiellt handicap. De olika slag som ingår i utbildningen till grönt kort är utslag från tee, transportslag från fairway och ruff, slag från fairwaybunker, korta inspelsslag, slag från greenbunker samt långa, medellånga och korta puttar och puttar med lutning.

Tydliga krav på spelarkompetens

Du får grönt kort när du efter genomförd utbildning kan visa att du uppnått en viss spelkompetens. Du ska klara att, från gulsvart utslagsplats eller från 100-metermarkeringen, vid ett tillfälle prestera 18 poäng, eller mer vid spel över 9 hål, alternativt att vid två tillfällen prestera 14–17 poäng vid spel över 9 hål.

Grönt kort innebär att du lärt dig de olika regler som finns i golf, vilken etik som gäller på golfbanan samt att du behärskar de olika slag och klubbor som ingår i en uppsättning golfklubbor. När du har ditt gröna kort i handen har du handicap 36+, som ger dig rätt att spela på egen hand på golfbanor i Sverige och utomlands. Då är du redo att påbörja den spännande resan mot ett sänkt handicap.

Nästa artikel