Start » Senior » Det är hälsosamt att vara med i PRO
Livet som senior 2020

Det är hälsosamt att vara med i PRO

Christina Tallberg, Ordförande PRO. Foto: Anneli Nygårds.

Det är hälsosamt för människor att delta i föreningslivet i stort – detta gäller inte minst att vara medlem i PRO, Pensionärernas riksorganisation. Inom PRO erbjuds stora och varierande möjligheter att engagera sig, vare sig det gäller gemenskapsaktiviteter i den lokala föreningen eller engagemang i intressepolitiska frågor. PRO-föreningarna har ett varierat utbud – från gemensamma promenader, lättsam gympa och boule, till utvecklande studiecirklar och kulturaktiviteter.

Min far Arne Tallberg var läkare och författare. År 1971 medverkade han i boken Bra att veta som pensionär och skrev ett kapitel med hälsoråd för pensionärer. Även om boken börjar bli medelålders så tycker jag att råden är giltiga än idag:

Försöker vi bli i alla avseenden rörligare och aktivare, rätta till vår eventuella övervikt och bli mera utåtriktade i vår livsföring, då har vi tagit ett gott steg mot att bli pigga pensionärer. Därmed gör vi inte bara oss själva utan också samhället en stor tjänst.

Verksamheten vilar på två ben

PRO har en omfattande verksamhet som i många delar syftar till att göra medlemmarna ”rörligare och aktivare”. Vår föreningsverksamhet vilar på två ben – politisk påverkan och gemenskap för pensionärer. Påverkansdelen lyfts fram genom det intressepolitiska arbetet och handlar om allt från hur pensionssystemet bör förändras till frågor om delaktighet, inflytande och rättigheter – vilka alla är viktiga faktorer för hälsan. Detta arbete sker i kommuners och regioners pensionärsråd, men även gentemot rikspolitiken.

Viktigt att samhället tar ansvar

Gemenskap skapar vi genom möten och aktiviteter på runt om i hela landet. PRO ordnar roliga aktiviteter som uppmuntrar till rörelse och social samvaro. Det är härligt att göra saker tillsammans, men minst lika viktigt att motverka ofrivillig ensamhet. Frågan om ensamhet har fått ett allt större fokus idag. Hela samhället har ett ansvar för att engagera sig i kampen mot ensamheten. Vi i PRO har tillsammans med de andra pensionärsorganisationerna engagerat oss i projektet Tillsammans mot ensamhet där våra medlemmar lär sig att bli bättre på att motverka utanförskap.

Coronavirus påverkar oss pensionärer

Våren 2020 är en märklig period och få av oss har upplevt något liknande. Coronaviruset gör att många av oss äldre måste minimera våra sociala kontakter. Därför är det nu extra viktigt att PRO – i egenskap av landets största pensionärsorganisation – lever som vi lär och använder vår folkrörelse för att hålla kontakten med varandra. Ingen som är med i PRO ska behöva känna sig övergivna i ett extraordinärt läge. Därför anordnar vi bland annat ringkedjor bland våra medlemmar för att höra hur de mår och om de behöver hjälp med något.

Många vill bryta sitt digitala utanförskap

PRO erbjuder ett livslångt lärande i form av kurser och cirklar. Många äldre har äntligen både viljan och tiden att vilja lära sig nya saker, och inte minst vill många bryta sitt digitala utanförskap. För att utvecklingen ska gå åt rätt håll och för att alla ska hänga med måste internet vara tillgängligt – för alla och i hela landet.

Möjligheten till internetuppkoppling måste ökas

Detta märks med all önskvärd tydlighet just nu när socialt umgänge sker bäst över telefon eller via internet. Tittar man till exempel på äldreomsorgen så är det bara knappt hälften av boendeplatserna i särskilt boende som erbjuder den äldre möjligheten till internetuppkoppling i det egna rummet eller lägenheten. Detta vill PRO ändra på!

PRO Hälsosam ska stimulera hälsosammare levnadsvanor

Det senaste året har vi också storsatsat på hälsa och friskvård inom PRO. Satsningen går under samlingsnamnet PRO Hälsosam och ska stimulera till hälsosamma levnadsvanor, mentalt välbefinnande och gemenskap. Inom PRO Hälsosam har vi bland annat tagit fram nya gemensamma träningsprogram som vi kallar Lättsam träning.

Det ska vara enkelt för PRO:s medlemmar att träna tillsammans! Eller att på egen hand ha sittgympa hemma på köksstolen. Visserligen inte främst med syftet att få bukt med övervikt, som min pappa skrev om.

Men idén att skapa förutsättningar för att leva livet – hela livet – med hälsan i behåll, är jag enig med pappa om.

Nästa artikel