Start » Senior » ”Fler patienter skulle efterfråga behandlingen – om de visste om den”
livet som senior

”Fler patienter skulle efterfråga behandlingen – om de visste om den”

Foto: Unsplash
I samarbete med: ProstaLund
Foto: Unsplash
I samarbete med: ProstaLund

Godartad prostataförstoring, eller Benign prostatahyperplasi, BPH, är en naturlig del av åldrandet bland män och symtomen brukar debutera i 50-års åldern. Hälften av alla män över 50 år drabbas, och nära 80 procent av alla män över 80 år. 

– När prostatan växer trycker den mot urinröret. Då ökar behovet att tömma blåsan ofta, samtidigt som det blir svårare att tömma helt. För vissa innebär det att man måste gå upp och kissa sex-åtta gånger om natten, berättar Dag Sandblom, urolog på Capio Urologi Solna.

Dag Sandblom

Urolog, Capio Urologi Solna

Foto: Sari Viitamäki 

Hjälp finns att få

I sin dagliga verksamhet träffar han fyra-fem män varje dag som söker för BPH. Att det går att få hjälp upplever han är relativt känt hos männen, även om många drar ut på problemet onödigt länge.

– Däremot är kunskapen om behandlingsmetoder sämre. Vissa drar sig för att bli opererade vilket gör att man väljer att ”leva med” besvären som BPH innebär, säger Dag Sandblom.

Läkemedel, operation och kateter de är de vanligaste behandlingsmetoderna. De flesta patienter upplever stora förbättringar efter en operation (Tur-P). Dock var det redan innan Coronapandemin lång väntetid på operation. Vid läkemedelsbehandling är bieffekter såsom trötthet, yrsel och minskad sexlust vanliga.

– En mer okänd behandling är värmebehandling, berättar Dag Sandblom. För en betydande del patienter ger metoden lika goda effekter som operation, och den kräver minimalt med ingrepp och konvalescenstid. Oftast krävs bara en behandling.

Okänd men beprövad

Värmebehandling innebär att prostatakörteln värms upp för att ta bort extra vävnad, och därmed frigöra urinröret från blockering. Ingreppet tar vanligtvis ca 10 minuter, under en timmes besök och som heller inte kräver långa kötider. Under värmebehandlingens sista minuter upplevs en viss smärta och kraftig urinträngning. Besvären lindras av lokalbedövning direkt i prostata. Tre till fyra veckor efter ingreppet används kateter för att tömma blåsan, men därefter upplever majoriteten att de inte längre har besvär eller åtminstone avsevärda förbättringar.

Behandlingen är både beprövad och standardiserad. Den rekommenderas även av Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Trots det, och dess positiva effekter, är det bara knappt 15-talet sjukhus/mottagningar som erbjuder behandlingsmetoden. Något som Dag Sandblom anser är förvånande. Fler patienter skulle säkert efterfråga värmebehandling om de hade kunskap om den.

– Det är samhällets och sjukvårdens plikt att informera om alternativen för att kunna erbjuda bra och effektiv vård. Även om BPH inte innebär livsfara innebär den ofta en kraftigt försämrad livskvalitet för många medelålders och äldre män som idag får vänta på vård. Helt i onödan. En stor nackdel för dessa patienter är också att metoden inte ersätts av samhället i den utsträckning som gör den intressant att använda för ett större antal patienter, något som bör ändras om vi skall komma tillrätta med köerna och behandlingsbehovet.

Vi vill kunna behandla alla behövande patienter med rimlig väntetid, var än de bor i landet.

Nästa artikel