Start » Senior » För ett samhälle med mer äldrerespekt
livet som senior

För ett samhälle med mer äldrerespekt

ett samhälle med mer äldrerespekt
ett samhälle med mer äldrerespekt
Foto: Unsplash

Under ungefär ett halvårs tid har vi seniorer hållit fysiskt avstånd och använt sunt förnuft i vår vardag. Det är tufft att inte som vanligt kunna krama barn och barnbarn eller umgås med vänner och familj som vi är vana vid. Ensamhet och ovisshet tränger sig på. Hur länge ska isoleringen pågå?

eva eriksson

Eva Eriksson

Förbundsordförande, SPF Seniorerna

Foto: SPF Seniorerna

Vi försöker kämpa på ändå, vi i SPF Seniorerna träffas utomhus när det går och fortsätter vårt påverkansarbete. Ingen kan nu blunda för de brister vi länge pekat på – både äldreomsorgen och pensionerna måste förstärkas. Snarare har coronakrisen gjort det än tydligare att en nedbantad äldreomsorg och ett underfinansierat pensionssystem måste åtgärdas.

Risken är förstås att dessa frågor snart glöms bort. Vi behöver därför bli fler som kräver en trygg äldreomsorg med starkare medicinsk kompetens än i dag. Och fler som agerar gentemot regering och riksdag för högre pensioner som ska spegla ens arbetslivsinsatser. Vi i SPF Seniorerna kommer inte att glömma bort varken äldreomsorgen eller pensionerna, oavsett hur länge Coronapandemin påverkar oss.

Samtidigt har seniorers roll i samhället osynliggjorts under pandemin. Myndigheterna verkar förvänta sig att vi håller oss ur vägen, och inte heller bry sig om hur vi mår och vilka konsekvenser pandemin får för oss.

Men långvarig isolering och betydande inskränkningar av människors frihet medför allvarliga hälsorisker samt stora kostnader på sikt. Det handlar om depression och ensamhet, oviss-het och oro, liksom risk för sjukdom.

Sedan i mars månad har kunskap om smittspridning och åtgärder tillkommit, i till exempel våra grannländer finns inte längre några begränsningar för riskgrupper. Det är en ohållbar inställning att tror att vi seniorer bara kan fortsätta isolera oss som om det vore en småsak.

Istället är det avgörande att alla hjälper till och ställer upp för varandra för att hålla smittan nere så att vi seniorer kan leva så normala liv som möjligt. Det handlar om ordentlig och noggrann testning, smittspårning och isolering – att de sjuka och de som träffat sjuka stannar hemma.

Men det handlar också om att alla, oavsett ålder, tänker på att hålla avstånd och att varje liten handling som minskar smittrisken runt om i samhället gör skillnad för oss i riskgrupp.

Vi vill se ett samhälle med mer äldrerespekt och där vi bryr oss om varandra och trycker ner smittan – så att vi alla kan leva lite friare och lyckligare än vad vi kunnat hittills under året.

Nästa artikel