Start » Senior » Slarva inte med testamentet eller framtidsfullmakten
Sponsrad
Få har ett testamente eller en framtidsfullmakt. Testamentet reglerar hur ens egendom ska fördelas vid dödsfall och framtidsfullmakten reglerar vem som ska ta beslut om man inte själv klarar det, exempelvis vid sjukdom. När sådana dokument saknas uppstår problem och ibland tragedier för anhöriga. Många planerar att förbereda allt men skjuter på det, ofta tills det är för sent.

Carolina Morberg

Foto: Sandra Svensson

Det kan kännas olustigt att förbereda inför sin död eller sjukdom, men att göra det underlättar för ens närstående. Även om mycket är lagreglerat är det bra att själv specificera hur man vill ha det, särskilt då familjesituationen och tillgångarna kan förändras över åren och det kan finnas många med arvsrätt. Dokumenten måste alltid skrivas så de inte kan misstolkas eller ifrågasättas. Generella mallar är en början men leder nästan alltid till tolkningsproblem och tvister.

Annons

Ett testamente som är öppet för tolkning innebär stora problem. Den avlidnes önskemål kan överklagas på grund av formella fel eller svårtolkade ordval. Carolina Morberg, jurist på Verahill Familjejuridik och specialiserad på testamenten, ser ofta misstag som skapat problem men som enkelt kunnat undvikas.

Ta experthjälp

– Jämfört med de problem som kan uppstå så är det en billig försäkring att ta specialisthjälp när dokumenten skrivs. Mötet kan ske via dator eller telefon. Det är inte särskilt komplicerat att nå en jurist för att ha rådgivning, säger hon.

Många är oroliga för kostnaden. Ett normalt testamente bör kosta 4 000–6 000 kr, en blygsam summa i förhållande till de problem och kostnader som kan undvikas genom testamentet.

För mer information kring testamenten, klicka här.

Framtidsfullmakt – det enda alternativet till en god man sedan 2017

Råkar man ut för en olycka eller sjukdom och inte längre kan fatta egna beslut så uppstår problem som ett testamente inte kan rädda. Anhöriga får exempelvis inte sälja egendom eller fatta beslut i personens namn. Med en framtidsfullmakt kan man dock själv utse en eller flera som får fatta dessa beslut, bland många andra. Även när framtidsfullmakten skrivs rekommenderas experthjälp.

Carolina Morberg poängterar även vikten av att förvara testamentet och framtidsfullmakten säkert. Detta då det händer att de försvinner eller inte kan hittas, vilket också är en grund för stridigheter mellan anhöriga. Många juristbyråer erbjuder tjänsten att förvara dokumenten tills de behövs.

Det finns mycket att göra för att underlätta för anhöriga – det viktigaste är att man tar tag i det.

Nästa artikel