Start » Senior » Vem ska ta hand om ditt livs bokslut?
Livet som senior 2020

Vem ska ta hand om ditt livs bokslut?

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Ibland är tvister efter en anhörigs bortgång oundvikliga. För att försäkra sig själv och sina anhöriga är det en bra idé att kontakta en jurist för upprättande av ett testamente.

Emelie Gärde

Foto: Familjens Jurist

I princip behöver alla skriva ett testamente.

– Man fördelar inte enbart sitt arv i ett testamente. Utöver det kan man även utse en testamentsexekutor som får i uppdrag att upprätta bouppteckning, förvalta dödsboet och verkställa arvskifte. Något som många tycker är viktigt är att arvet som mottagaren får ska vara dennes enskilda egendom, förklarar Emelie Gärde på Familjens Jurist.

Vissa tycker att det är skrämmande att ta kontakt med en jurist på grund av kostnaden.

– Det man gör är att få kontroll på sin situation. En jurist gör en konsekvensanalys kring den enskildes önskemål och vad det kan få för effekter. Det är inte ovanligt att den enskilde ändrar sig efter att juristen har ställt sina frågor. Om man ändå känner att man vill hantera den juridiska processen själv, ta dig tid och pengar för en rådgivningstimme hos en jurist.

Läs mer om hur du går till väga här.

Bouppteckning – livets bokslut

Vid ett dödsfall blir de som enligt lag eller testamente är arvingar dödsbodelägare och tillsammans behöver de enas om vad som behöver göras med den avlidnes tillgångar.

– En bouppteckning är en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. I den ska det framgå vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Om den avlidna var gift ingår den efterlevandes tillgångar och skulder. Även samboegendom ska anges i bouppteckningen om sambon begär bodelning.

Bouppteckning måste registreras hos Skatteverket och blir därmed en offentlig handling.

Dödsboförvaltning, ett stort ansvar

Fram till arvskiftet behöver dödsboet förvaltas och utredas. I praktiken innebär det att dödsboförvaltarna behöver hantera allt som den avlidne lämnar efter sig.

Läs mer om hur du går till väga här.

– Det kan vara allt från försäljning av bostad och lösöre, säga upp abonnemang och avtal till kontakt med banker och försäkringsbolag. Beroende på dödsboets storlek kan detta pågå i flera år.

Vanligt med tvister

Det är mycket jobb och ett stort ansvar att förvalta ett dödsbo och upprätta en bouppteckning, samtidigt som man ska bearbeta sorgen efter en anhörigs bortgång. Många gånger när ett arv ska fördelas uppkommer det även tvister.

– Tar du juridisk hjälp kan du känna dig trygg i att allting sköts ordentligt, framförallt gällande skattekonsekvenser vid försäljning av aktier, fonder och bostäder.

För mer information hur du går till väga, läs här.

Annons
Nästa artikel