Start » Senior » Vill du hjälpa framtida patienter genom att donera din kropp?
livet som senior

Vill du hjälpa framtida patienter genom att donera din kropp?

Foto: Unsplash
I samarbete med: Göteborgs universitet
Foto: Unsplash
I samarbete med: Göteborgs universitet

Om du vill kan du efter din död vara till nytta för framtida patienter, genom att donera din kropp till utbildningen av läkare vid universitetet. Om du bor i Skåne, Halland eller Västra Götaland och är över femtio år kan du vända dig till Göteborgs universitet.

De donerade kropparna ger kirurger möjlighet att träna innan de opererar på levande patienter, men de används främst i utbildningen av nya läkare.

magnus braide professor göteborgs universitet

Magnus Braide

Professor, Göteborgs universitet

Foto: Göteborgs universitet

– När våra läkarstudenter får närma sig en avliden person får de insikter om hur människans kropp ser ut och fungerar, och även hur den förändras under livets gång. Det handlar om fördjupade anatomiska kunskaper som inte kan ersättas av sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker, säger Magnus Braide, professor vid Göteborgs universitet.

Han tillägger att studenternas möte med en kropp alltid sker anonymiserat och med stor respekt.

Patientsäkerhet

I Göteborg kan också färdigutbildade kirurger träna på operationstekniker i avlidna. Denna träning har stor betydelse för patientsäkerheten, men är helt beroende av att fler väljer att genomföra kroppsdonation. Kroppar kan även användas inom forskning och utveckling av ny medicinteknik.

Organdonation går före

Många som väljer att donera sin kropp är samtidigt registrerade som organdonatorer hos Socialstyrelsen. Om ett dödsfall sker på ett sådant sätt att organ går att använda för transplantation har detta företräde, och då genomförs inte kroppsdonationen.

Ideell handling

Om du väljer att donera din kropp innebär det att begravningen fördröjs. Anhöriga håller ofta en minnesceremoni strax efter dödsfallet, men jordfästningen skjuts upp med omkring ett år. Att donera sin kropp är en ideell handling, som inte ger ekonomisk kompensation.


Kontakta oss gärna för mer information:
Telefontid tisdagar 10-12, torsdagar 13-15.

Telefon: 0766-18 47 39
E-post: [email protected]

Postadress:

Anatomi 5300, Institutionen för Biomedicin Göteborgs universitet. Box 440, 405 30 Göteborg


Om du bor i övriga landet kan du vända dig till något av universiteten i Linköping, Umeå, Uppsala eller Karolinska Institutet, som också tar emot kroppsdonationer.

Nästa artikel