Skip to main content
Start » Djurhälsa » Ökade möjligheter ställer ökade krav på djurägare
Djur

Ökade möjligheter ställer ökade krav på djurägare

animal
animal
Foto: Shutterstock

I Sverige har vi en lång tradition av att ta väl hand om våra djur. Som nation har vi varit måna om att djursjukvården ska hålla hög kvalitet och att ständigt förbättra djurskyddet. Därigenom har vi varit en förebild även för andra länder. 

Större professionalisering innebär ökade förväntningar 

De som arbetar inom svensk djursjukvård levererar förstklassig vård till Sveriges djur varje dag. Det finns ett stort internationellt intresse för svensk djursjukvård, som levererar en unik professionalisering och djursjukvård i världsklass.  

I och med detta ökar också förväntningarna på oss, vi kan rädda djur idag som inte haft en chans för bara något decennium sedan. Även de interna förväntningarna på djursjukvården ökar, inte minst gällande både hygien- och antibiotikaarbetet. 

Hur kan djurägare förbereda sitt djur 

Djursjukvården är hårt belastad och det är viktigt att både djurägare och vårdgivare tillsammans arbetar för att inte överbelasta djursjukhus och kliniker. Det är viktigt att du som djurägare är förberedd om vård behövs. Se till att ha ditt djur försäkrat och vänta inte med att söka vård tills det blivit akut. Håll koll på var din närmsta jouröppna klinik finns. Tänk på att planerbara åtgärder som vaccination och kastrering behöver planeras och bokas i god tid. 

svenskdjursjukvård

Johan Wiklund

Ordförande, Svensk Djursjukvård

Foto: Terese Brandwold

För att hjälpa både dig själv och ditt djur i en stressad situation är det bra om du lär dig att bedöma ditt djur när det är friskt – vad är ditt djurs normala temperatur, och hur ser slemhinnorna ut? Detta kan hjälpa dig att bedöma hur sjukt djuret är och om vård behövs akut. Träna gärna också på att hantera ditt djur i en veterinärliknande situation. Du måste t ex kunna hålla i din hund vid en veterinärundersökning. Ju mer du tränat på detta hemma, desto lugnare kommer ditt djur – och du själv – att vara när det verkligen gäller. 

Ett sista tips är att komma ihåg att informera en eventuell djurvakt om vilken försäkring och sjukdomshistorik ditt djur har. Det är information som är viktig att ha om djurvakten behöver åka in akut med ditt djur. 

Tillsammans kan vi ge djuret den bästa vården 

För att djursjukvårdens ansträngda resurser ska räcka till när behovet är som störst kan vi inte belasta vården med icke-akuta fall under jourtid. Lär känna ditt djur och hjälp oss prioritera riktigt akuta fall. 

Next article