Senior
Digitala mötesplatsen för pensionärer
Den nya tjänsten SeniorPorten är ett socialt forum och mötesplats för alla pensionärer. En kanal och digital träffpunkt som verkligen uppskattas i dessa tider. Nu har man även börjat med videoträffar där medlemmarna kan träffas regelbundet. Vi får allt större tillströmning av nya medlemmar och det är mycket kul att bidra med något positivt i … Fortsätter