Sponsrad
Misstänkt tidig Alzheimers kan upptäckas med hjälp av digital utredning hemifrån
Minnesmottagningen.se är världens första digitala mottagning som kan erbjuda hjälp för personer som upplever så kallad kognitiv svikt. Detta kan yttra sig som minnesproblem eller försämrad orienteringsförmåga vilket kan vara orsakat av en underliggande sjukdom. I det fall det finns en sjukdom är tidig diagnos avgörande för att få korrekt stöd och behandling.  Genom appen … Fortsätter
göteborg
livet som senior
Liberalerna – Vad är er hjärtefråga för mig som senior i Göteborg?
I Liberalernas Göteborg ska man kunna leva livet hela livet. Man ska kunna åldras med värdighet och vid behov mötas av en vård med värme och kvalitet. Alla medborgare måste bli bemötta utifrån de individer vi är, inte utifrån vilket år vi är födda. Att öka årsrika människors självständighet och egenmakt är en central uppgift … Fortsätter
anhörigstrategi
Sponsrad
Sveriges första nationella anhörigstrategi
På skärtorsdagen den 14 april tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.    Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Anhörigas insatser utgör idag en … Fortsätter