Friluftsliv
Grön rehabilitering
Flera forskningsrapporter från bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet visar att grön rehabilitering, alltså att vistas i naturen, utgör en effektiv behandling mot stressrelaterade sjukdomar.