Skip to main content
Start » Mat & dryck » Fakta, frågor och myter om ekologiskt lantbruk och ekomat
Sponsrad

I Sverige lever vi i genomsnitt som om vi hade 4,2 jordklot och samhället behöver ställas om för att bli mer ekologiskt hållbart. Vi påverkar alla klimat och miljö på något sätt, bland annat genom det vi äter. Låt oss därför göra ett försök att göra ämnet ekologisk mat mer lättbegripligt. 

Det är sämre för klimatet att köpa ekologisk mat 

Falskt. Även om ekologisk produktion ofta har lägre skördar än vid konventionell produktion så balanseras utsläppen ofta upp av att man i konventionellt jordbruk använder konstgödsel som leder till stora växthusgasutsläpp både vid produktion och användning i fält. Ekologiskt jordbruk bidrar även till kolinlagring i mark då det tillför mycket organiskt material i form av stallgödsel och ofta odlar fleråriga vallar, vilket är bra för att minska de negativa utsläppen av koldioxid. Det är avgörande att hitta balans mellan produktiva lantbrukssystem som minimerar de negativa effekterna på ekosystem, djur och människor och bevarar den framtida förmågan hos marken att producera livsmedel. 

Vi kan inte försörja jordens befolkning med ekologisk mat 

Både sant och falskt. Studier visar att om vi minskar matsvinnet och äter mindre kött så skulle vi kunna försörja hela jordens befolkning med ekologiskt producerad mat.  

Att människor svälter idag beror inte på matbrist utan på att tillgången till mat är mycket ojämnt fördelad. En utmaning är dock en långsiktigt hållbar växtnäringsförsörjning. Det handlar bland annat om att förbättra kretsloppet av växtnäring i hela livsmedelssystemet. Enligt EU:s regelverk för ekologisk produktion är det inte tillåtet att återföra växtnäring från avloppssystemen. 

Ekologisk mat bidrar till biologisk mångfald

Sant. Forskning visar att det finns över 30 procent fler arter på ekologiska gårdar än på konventionella. Störst skillnad gör den ekologiska produktionen i homogena landskap med liten mångfald i landskapet. Frånvaro av kemisk bekämpning, variation i odlingen och betande djur är faktorer som är gynnsamma för mångfalden. 

Ekofakta.se är en oberoende portal med forskningsbaserade fakta om vad ekologisk produktion är och hur den går till. Det finns sammanställningar av den senaste forskningen om ekologisk produktion och ekologisk mat. Portalen riktar sig till såväl allmänhet som till yrkesverksamma i livsmedelskedjan. 

Next article