Start » News » Ny metod: Så kan du förbättra din andning och minska risken för virusinfektioner
Livet som senior 2021

Ny metod: Så kan du förbättra din andning och minska risken för virusinfektioner

pensionär med hörsnäcka
I samarbete med: WellO2
Foto: Unsplash
pensionär med hörsnäcka
I samarbete med: WellO2
Foto: Unsplash

Andningsredskapet WellO2 är en kombination av två beprövade metoder: Andning med motstånd och inandning av vattenånga.

Det som är unikt är att produkten förenar dessa två etablerade sätt att förbättra andningskapaciteten och luftvägarnas kondition, säger Katri Lindberg, produktchef på WellO2 med bakgrund som sjuksköterska och rehabiliteringsinstruktör för lungpatienter.

Direkt lättare att andas

– Andning med motstånd öppnar luftvägarna samtidigt som ångan får slem lättare att lösas upp, vilket gör att det direkt känns lättare att andas. Den varma ångan kan även lindra irritation i luftvägarna. Enligt ett flertal vetenskapliga studier är andning med motstånd ett etablerat sätt att förbättra kapaciteten och minska andfåddhet. När du blir äldre eller har astma/kol, minskar andningskapaciteten, men den kan förbättras med andningsträning, säger Katri Lindberg.

Stärkt skydd mot infektioner

Risken för infektioner kan minskas med regelbunden användning av WellO2.

– Varm ånga förbättrar skicket på slemhinnorna, vilka är viktiga för kroppens försvar. Nedsatt slemfunktion påverkar hur virus kommer in i kroppen. Skydd mot infektioner är delvis baserat på slemhinnornas motståndskraft. En fuktigt och frisk slemhinna är kroppens egen brandvägg mot infektioner, förklarar Lindberg.


Andningskapaciteten sjunker med stigande ålder

Studier visar att övningar med motståndsandning främjar återhämtning från lunginfektion vid covid-19. God effekt kan nås redan efter fem dagars träning.

Nästa artikel